30.3.2015 Lausunnot ja kannanotot

SUOMEN TEATTERIT RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET VUOSILLE 2015-2019

1.    ESITTÄVÄN TAITEEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN JA KANSALLISTEN NÄYTTÄMÖIDEN TUEN NEGATIIVINEN KEHITYS ON PYSÄYTETTÄVÄ

Ammattiteatteri on työvoimavaltainen matalapalkka-ala. Jopa 70 % alan kustannuksista on palkkakustannuksia. Kaikki alaan kohdistuvat säästötoimenpiteet kohdistuvat suoraan alan työllisyyteen, ja kuluvalla hallituskaudella toteutettujen esittävän taiteen leikkausten todelliset säästöt yhteiskunnalle jäävät nimellisiksi. Esittävän taiteen tukien toistuva leikkaaminen tarkoittaa elinkelpoisen, hyvin yleisönsä tavoittavan, halvan ja tuhansia ihmisiä työllistävän alan järjestelmällistä alasajoa. Tällainen kehitys on pysäytettävä hallitusohjelman nimenomaisella linjauksella.

2.    ESITTÄVÄN TAITEEN SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN TEHTÄVÄT ON HUOMIOITAVA ERILLISELLÄ TARKOITUKSEEN VARATTAVALLA RAHOITUKSELLA

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset yksilön ja yhteiskunnan tasolla ovat merkittäviä. Taiteen ja kulttuurin harrastamisen positiivisista sosiaali- ja terveysvaikutuksista on julkaistu lukuisia tutkimuksia. Taidelaitoksilta edellytetäänkin nykyään kasvavassa määrin yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden kanssa. Esittävää taidetta tarjotaan näyttämötoiminnan ulkopuolella kaikenlaisiin ikäryhmiin lastentarhoista vanhainkoteihin ja taiteellista yleisötyötä tehdään lukuisten erityisryhmien kanssa. Kulttuurin tukien ollessa yhä tiukemmalla nämä taiteen yhteiskunnallisesti tärkeät tehtävät ovat vaarassa jäädä toteutumatta. Tosiasiallisesti sosiaali- ja terveyssektorin tavoitteita edistävien tehtävien rahoitus tulisi jatkossa turvata taiteen määrärahoista erillisellä nimenomaisesti näitä tehtäviä varten varattavalla rahoituksella.

3.    ESITTÄVÄN TAITEEN TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ ON JATKETTAVA MYÖS SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA

Valtionosuusjärjestelmässä toteutettujen toistuvien henkilötyövuoden hinnanleikkausten negatiivisia vaikutuksia alan työllisyyteen onnistutaan jossain määrin hillitsemään tarkoitukseen kohdistetulla esittävän taiteen työllistämishankemäärärahalla, josta päätettiin vuoden 2015 valtion talousarviossa. Mikäli esittävän taiteen tukien kehitystä ei ole mahdollista kääntää hallituskaudella positiiviseen suuntaan, alan työllisyyttä on turvattava edelleen online slots vastaavilla tukitoimenpiteillä.

4.    FREELANCER-TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLLISTYMISTÄ VOIDAAN MERKITTÄVÄSTI PARANTAA YKSINKERTAISELLA VEROHELPOTUKSELLA

Esittävän taiteen alan työvoimasta huomattava osuus on erilaisia pätkätöitä tekeviä freelancereita. Erityisesti taiteellista tilapäistä työvoimaa tarvitaan säännöllisesti henkilöstörakenteeltaan vaihteleviin tuotantoihin jatkuvasti kaikkialla Suomessa. Vierailevan tilapäisen työvoiman matka- ja majoituskustannusten verokohtelu tekee kustannussäästöjen kanssa painiskelevalla matalapalkka-alalla tilapäisen työvoiman työllistymisen yhä vaikeammaksi, kun vierailevien taiteilijoiden ei kustannussyistä ole enää järkevää matkustaa työn perässä muille paikkakunnille töihin. Alan työllistymisen sujuvuutta voitaisiin merkittävästi edistää säätämällä freelancer-taiteilijoita koskeva matka- ja majoituskustannuksia koskeva veropoikkeus.

5.    VALTION BUDJETTITAVOITTEEKSI PROSENTTI KULTTUURILLE

Taide ja kulttuuri on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä sektori, joka on voimakkaasti henkilötyövaltainen ja kustannuksiltaan yhteiskunnalle halpa sijoituskohde. Digitalisoituva yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän sisältöjä, ja luova talous tarvitsee luovat tekijänsä. Sijoitus edelleen kehittyvään ja työvoimaa houkuttelevaan kulttuurisektoriin on kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Suomen valtion kannattaa ottaa tavoitteeksi kulttuuribudjetin kasvattaminen vähintään prosentin tasoon vuotuisessa talousarviossa.

Lataa tulostettava versio

På svenska: FINLANDS TEATRAR RF:S MÅLSÄTTNINGAR GÄLLANDE REGERINGSPROGRAMMET FÖR ÅREN 2015-2019

Kuva: Kokkkolan kaupunginteatteri, Ilkka Saastamoinen