28.9.2017 Blogi

Toinen jalka 2020-luvulla – Vuoden teatteri -terveisiä Riihimäeltä

Syksy saapuu ja Vuoden Teatteri 2018 -tunnustuksen saajan etsintä on käynnistynyt. Samalla on hyvä hetki kysyä Vuoden teatteriksi 2017 valitun Riihimäen Teatterin toimitusjohtaja Matti Arnkililta juhlavuoden kuulumisia!

Miltä valinta Vuoden Teatteriksi tuntuu?

Erityisen hyvältä! Riihimäen Teatterissa on tehty pitkään töitä taiteellisen linjan ja tuotannollisen organisaation kehittämiseksi ja parantamiseksi. Koen, että valinta Vuoden Teatteriksi on pitkälti tunnustusta tästä työstä. Teatteri on käynyt läpi monia rakennemuutoksia, ja toimintaamme on kohdistunut isoja leikkauksia, mutta olemme selvinneet näistä ja tehneet työtä, joka on näyttäytynyt myös teatterimme ulkopuolella kiinnostavana ja arvokkaana.

Palkintoperusteissa esille nostettu henkilökunnan tasa-arvoinen asema työyhteisön sisällä on keskeistä toiminnallemme ja iloitsin erityisesti siitä, että sen oli myös Tuomo Puumala havainnut. Asiantuntijayhteisöissä näin ei aina välttämättä ole. Mutta henkilökuntamme on vahvasti sitoutunut kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti, ja omalta osaltani koetan edistää ja tukea tätä.

Mitä Vuoden teatterius on merkinnyt ja miten se on näkynyt Riihimäellä?

Suurimpaan rahoittajaamme, eli Riihimäen kaupunkiin päin tunnustuksella on ollut iso merkitys. Poliittisessa puheessa on alkanut Vuoden Teatteri -tunnustuksen jälkeen (ja tietysti myös muun kansallisen huomioinnin myötä) alkanut voimallisemmin kuulumaan tarve säilyttää ammattiteatteritoiminta kaupungissa. Tämä ei ole ollut itsestäänselvyys kaupungissamme, jossa miltei joka vuosi on käyty budjettiseminaarien yhteydessä keskustelua ammattiteatterin säilyttämisen puolesta ja vastaan.

Mitä teitte Vuoden teatteri -palkintorahoilla?

Mepä vaihdoimme vähän maisemaa. Kävimme elokuun loppupuolella kehittymispäivällä Jalolautalla Lopella. Tarkastelimme henkilökunnan kanssa toiminnan tämän hetkistä suuntaa ja sitä millainen sen suunnan tulisi olla tulevaisuudessa. Mietimme osallistuvan budjetoinnin ja pienryhmien aivoriihien avulla pohjia vuoden 2019 ohjelmistollemme.

Palkintorahojen turvin pystyimme tekemään tämän keskellä tyyntä ja kaunista metsälampea, nauttimaan hyvästä ruuasta ja vieläpä saunomaan päivän päätteeksi. Onhan se ihan erilaista lillua saunalautalla tulevaisuuteen katsoen, kuin tuijotella tyhjää parkkipaikkaa toimiston ikkunasta ja hakata ecxeliä.

Vuoden teatterin edustajana pääset mukaan palkintoraatiin valitsemaan vuoden 2018 palkinnonsaajaa. Mitä toivoisit seuraavalta Vuoden Teatterilta?

Suomalainen teatterikenttä käy tällä hetkellä läpi mittavia muutoksia. Yleisön mieltymykset ja ostokäyttäytyminen ovat pirstaloituneet ja tulleet haastavammaksi ennakoida. Valtionosuusjärjestelmä tulee uudistumaan ja omalta osaltaan vaikuttamaan teattereiden toiminnan perusteisiin. Näin ollen Vuoden Teatteri 2018 -tunnustuksen saajan tulisi olla voimallisesti omaa toimintaansa ja koko suomalaista teatterikenttää kehittävä ja eteenpäin vievä toimija. Olisi hienoa, että palkinnon saajan jalka olisi jo 2020-luvun puolella, eikä 2000-luvulla.

Matti Arnkil tuulettaa Vuoden Teatteri -voittoa Thalia-juhlassa

Meidän valinnassa oli huomioitu taiteellisesti korkea laatu ja henkilökunnan hyvinvointi. Nämä ovat yhtä lailla tärkeitä arvoja Vuoden Teatteri 2018 -tunnustuksen saajalle. Henkilökunnan koolla ei tässä kohtaa ole merkitystä, kunhan kaikki jäsenet tulevat kuulluksi ja kohdatuiksi arvokkaina yksilöinä ja ihmisinä, joilla kaikilla on sydän. Taiteellisen korkean laadun osoittaminen on tietysti täysin subjektiivista, mutta voidaan varmasti ajatella, että siinä on mukana myös vähän riskintuntua ja halua uudistua.

Terveisiä muille Suomen Teattereille?

Frank Pappa sanoi aikoinaan, että kosketelkaa toisianne! Tämä on hyvä muistaa myös näinä vuosina teatterikentällä. Meidän teatteri on omalla toiminnallaan osoittanut, että laaja yhteistyö VOS-kentän sisällä ja vapaiden ryhmien kanssa tuottavat hyviä tuloksia. Tiedon ja resurssien jakaminen ei ole keneltäkään pois, vaan itse asiassa se tuo meille kaikille paljon enemmän kuin yksin voimme saavuttaa!

Vuoden Teatterin 2018 etsintä on käynnissä
Lue lisää ja ilmoita teatterisi ehdolle!