4.6.2020 Blogi

Poikkeuksellinen kevät muuttui kesäksi – nyt katsotaan tulevaan

Kevään pandemiakriisi iski yleisöaloille lujaa, ja organisaatiot joutuivat sopeuttamaan toimintaansa ja palvelujaan nopeasti. ”Tällaistenkin vastoinkäymisten keskellä alan toimijoiden fokus kääntyy hämmästyttävän nopeasti siihen, kuinka saamme teosten luomisen ja esitystoiminnan takaisin käyntiin”, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi.

Katse tulevaan

Keväällä 2020 kaikkialla maailmassa yhteiskunnat joutuivat sopeuttamaan toimintaansa ja palvelujaan pandemian aiheuttamien terveysriskien mukaisesti. Yksi nopeimmin suljetuista sektoreista olivat eläville yleisöille esitettäviin sisältöihin perustuvat palvelut, kuten elokuvat, teatterit, konsertit ja urheilutapahtumat. Epidemiakriisi iski yleisöaloille totaalisesti: kaikki yleisötapahtumat kävivät Suomessa maalis-toukokuussa 2020 säädetyistä rajoituksista johtuen mahdottomiksi järjestää. Lisäksi alan toiminnan ja talouden tulevaisuudennäkymiin vaikuttaa se tosiasia, että melko todennäköisesti yleisöalat ovat myös yksi viimeisistä kokonaan rajoituksista vapautuvista sektoreista.

Kulttuurialalla työskentelemisen etuja on, että tällaistenkin vastoinkäymisten keskellä alan toimijoiden fokus kääntyy hämmästyttävän nopeasti siihen, kuinka saamme teosten luomisen ja esitystoiminnan takaisin käyntiin. Positiivinen luova energia ja optimismi vaikuttavat positiivisesti myös ongelmanratkaisuun: kohtuullisen suuri osa ammattiteatterikentästä toteutti maaliskuun ensishokista selvittyään erilaisia toiminnan sekä työ- ja vapaa-aikojen uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyillä pystyttiin välttämään tarpeettomia lomautuksia ja työskentelemään sen eteen, että nyt yleisöltä suljetuissa taloissa pystyttäisiin syyskauden koittaessa taas järjestämään esityksiä. Kaikki tämä siitä riippumatta, että lipputalouden menetykset esittävän taiteen sektorilla laskettiin kevään osalta kymmenissä miljoonissa euroissa, ja kesältä kevään aikana peruutettujen tuotantojen osalta otetaan takkiin vielä noin kymmenen miljoonan euron edestä lisää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä ansiokkaasti hyvin lyhyessä ajassa valmistelema koronatukipaketti esittävän taiteen ammattisektorille auttaa ammattiteatterit kevään ylitse toivottavasti ilman tarpeettomia konkursseja ja elinkelpoisten taidelaitosten toiminnan lakkaamista. Tietoa toukokuussa haettujen korona-avustusten kohdentumisesta saadaan ministeriön ennakkotiedon mukaan vielä ennen juhannusta. Mutta jos kevät olikin poikkeuksellista aikaa kaikkien elämässä, niin hyvin poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa valmistaudutaan myös syksyn esityskauteen.

Mikäli syksyllä jouduttaisiin soveltamaan nyt kesäkuulle linjatun kaltaisia kulttuurialan yleisötilaisuuksien rajoituksia (ks THL:n ja OKM:n ohje), jota rajoituksista kuukaudeksi kerrallaan päättävät Aluehallintovirastot nyt ohjeistavat noudattamaan, on esitystalouden saattaminen tasapainoon lievästikin sanoen haastavaa. Tuotantojen valmistamisen ja esittämisen kustannukset ovat matalapalkka-alallamme entisellä tasollaan, josta on vaikea kustannuksissa olennaisesti lisää tinkiä, mutta kurjimmissa skenaarioissa teatterit, orkesterit, ooppera, tanssi ja sirkus pystyvät järjestämään esityksiään vain noin 20-30 prosentin täyttöasteella yleisötiloissa edellytetyistä turvaväleistä johtuen.

Selvitämmekin nyt kesäkuun alussa aktiivisesti ja kiireellisellä aikataululla kahta asiaa:

Käymme laajassa yhteistyössä esittävän taiteen sektorin toimijoiden kanssa lävitse syksyn esitystoimintaan ja esitysten valmistamiseen liittyviä haasteita, ja pyrimme antamaan alalle näiden haasteiden hallitsemiseen yhdenmukaista ohjeistusta ja suosituksia, jotta esittävän taiteen tilaisuuksissa käyvä yleisö saisi palvelua poikkeusaikana mahdollisimman yhdenmukaisin käytännöin. Tässä asiassa teemme yhteistyötä erityisesti Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Teatterikeskuksen ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa.

Lisäksi pyrimme juhannukseen mennessä tekemään selvityksen ja ennusteen koko ammattiteatteri- ja orkesterikentän alan taloudellisista toimintaedellytyksistä syksyllä 2020, mikäli yleisötilaisuuksia jouduttaisiin syksyllä edelleen rajoittamaan samalla tavalla kuin nyt. Selvitämme sekä vajaista täyttöasteista koostuvat taloudelliset menetykset että tuotantosuunnitelmiin jo nyt mahdollisesti tehdyt riskejä minimoivat muutokset, joilla on vaikutusta myös muun muassa alan ammattilaisten työmahdollisuuksiin. Toimitamme tästä selvityksestä saadut tiedot esittävän taiteen ammattikentän rahoittajille hyvissä ajoin ennen syksyä, jotta esittävän taiteen sektorin syksyn taloustilanne on hyvissä ajoin kaikilla tiedossa.

Haastavasta talousyhtälöstä huolimatta alan yleinen asenne vaikuttaa olevan, että kulttuuripalveluja halutaan tarjota yleisölle myös poikkeusaikana. Aiheesta tehtyjen selvitysten perusteella myös yleisö on halukas palaamaan elävän hengenravinnon äärelle. Näiden yhteisten tavoitteiden eteen teemme Suomen Teatterit ry:ssä töitä myös tänä poikkeuksellisena aikana.

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja