11.6.2020 Stefin uutisia

Turvaväliohjeistus jättää yhä tulkinnanvaraa – katsaus esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden ajankohtaistilaisuuteen

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry järjestivät tiistaina 9.6. online-ajankohtaistilaisuuden, jossa esiteltiin esittävän taiteen valtakunnallisia korona-ajan toimintasuosituksia valmistelevan työryhmän työtä. Tilaisuuden pohjalta voidaan todeta, että organisaatioilla on vahva yhteinen tahto saada esitystoiminta käyntiin mahdollisimman turvallisesti ja vastuullisesti.

Toukokuussa 2020 muodostettu esittävän taiteen yhteistyöryhmä valmistelee THL:n 14.5. yleisötilaisuuksista annettujen linjausten pohjalta tarkempaa kansallista ohjeistusta esittävän taiteen organisaatioille. Kesäkuun aikana julkaistavat ohjeistukset ovat suosituksia, jotka perustuvat viranomaisten kunkin hetken määräyksiin.

Järjestimme yhdessä Teatterikeskuksen ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa ajankohtaistilaisuuden, jossa avattiin ohjeistusta valmistelevien työryhmien rakennetta ja toimintaa. Tämän jälkeen pidettiin yleisökeskustelu, jossa vaihdettiin aiheesta heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä.

Turvavälimääräyksiin tarvitaan tarkennusta

Pian julkaistava ohjeistus jakautuu kolmeen pääkohtaan: yleisöturvallisuuteen, henkilöstöturvallisuuteen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Näiden kohtien alta löytyy vielä runsaasti aihe- ja ammattikohtaisia ohjeistuksia, joiden parissa pienemmät työryhmät tällä hetkellä työskentelevät.

Työ on edennyt jo varsin pitkälle, mutta suurin avoin kysymys sekä kentällä että työryhmässä on yhä selvästi turvaväliasia. Kuinka turvaväleihin liittyviä määräyksiä tulisi tarkalleen tulkita? Kuinka tehdä tulkintojen pohjalta oikeat turvallisuustoimenpiteet? Kuinka hoitaa istumapaikkajärjestelyt ja liikkumisen ohjaaminen, ja sitä kautta kaikki näihin liittyvät palvelut ja yleisöviestintä?

Työryhmä on esittänyt THL:lle tarkentavia kysymyksiä turvavälimääräysten tulkinnasta ja mittaamisesta, mutta tähän ei ole toistaiseksi saatu vielä riittävän selkeitä vastauksia, joiden pohjalta alalle voitaisiin tehdä yleispäteviä yhteisiä linjauksia.

Kysymys on esittävän taiteen alalle merkittävä, sillä turvavälien mittaustapa vaikuttaa yleisö- ja henkilöstöturvallisuuden lisäksi suuresti esitysten täyttöasteeseen, ja sen kautta suoraan organisaatioiden tuloihin ja talouteen.

(Tähän liittyen muistutus esittävän taiteen ammattiorganisaatioille: täytättehän 12.6. mennessä kyselymme syksyn esitystoiminnan kapasiteetista ja talousvaikutuksista!)

Selvitystyö ohjeistuksia varten jatkuu yhä aktiivisena, ja etenkin yleisöihin liittyvien asioiden parissa keskustelua on käyty myös elokuvateattereiden ja kulttuuritalojen kanssa.

Työturvallisuusriskit kartoitettava perinpohjaisesti

Organisaatioiden työturvallisuuden osalta yleisökeskustelussa nousivat esille erityisesti kuorotyöskentelyyn liittyvät kysymykset, kriisitilanteen aiheuttamat psykososiaaliset kuormitustekijät, tilanteen hoitamiseen liittyvien vastuiden jakaminen ja näistä viestiminen, sekä varsinaisten työtehtävien ulkopuolella tapahtuvat sosiaaliset kohtaamiset.

Keskustelussa todettiin, että henkilöstön työturvallisuuteen liittyvien tunteiden ja huolenaiheiden perinpohjainen selvittäminen on erittäin tärkeää. Tähän saatiin hyväksi toimintamalliksi muun muassa Suomen kansallisoopperan ja -baletin riskienkartoituslomake. Riskikartoituslomakkeen voi ladata tästä, ja sitä voi käyttää esimerkkinä tai pohjana oman organisaation lomakkeen valmisteluun. Samalla muistutettiin aiheellisesti vielä kaikesta tiedottamisesta myös niille työntekijöille, joilla ei ole suoraa työsuhdetta organisaatioihin.

Yleisökeskustelua vetänyt toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi totesi tilaisuuden lopuksi, että koska pandemiatilanteen kehitystä ja etenemistä on vaikea ennustaa, ei nyt työn alla oleva yhteinen ohjeistus tule välttämättä koskaan täydellisesti valmiiksi. Jos pandemiatilanne pitkittyy, järjestetään vastaavanlaisia koko kentän keskustelutilaisuuksia jatkossakin.

Tarve alan yhteisille suosituksille on epäilemättä suuri, sillä tilaisuuden ennakkoilmoittautuminen täyttyi nopeasti, ja mukana oli yli 200 esittävän taiteen ammattilaista. Tilaisuuden lopuksi kuultiin kiitoksia siitä, että esittävän taiteen kenttä on lähtenyt reagoimaan tilanteeseen nopeasti yhdessä. ”Tämä on hieno ponnistus koko sektorilta”, kuten Saarikivi summasi.

Suomen Teatterit ry:n puolesta vielä siis suuri kiitos kaikille aiheen parissa työskenteleville, osallistujille ja huomioitaan lähettäneille!


Aida Räihälä

Tiedottaja
Suomen Teatterit ry

 

Huomaattehan, että työn alla oleviin ohjeistuksiin liittyen voi esittää kysymyksiä ja huomioita tämän linkin kautta vielä 12.6. asti!

Tilaisuudesta nauhoitettu tallenne toimitetaan Teatterimuseoon osaksi korona-ajan nykydokumentointihanketta.

Kuva: Unsplash/Marco Bianchetti