25.3.2021 Tes-tiedotteet

Teatterialan työehtosopimukset 2020-2022: Palkankorotukset voimaan 1.4.2021 alkaen

tes

Teatterialan työehtosopimukset vuosille 2020-2022 on päivitetty, ja sopimuksen mukaiset yleiset palkankorotukset astuvat voimaan 1.4.2021. Teatterialan, teatterinäyttelijöiden ja teatterimuusikkojen uudet työehtosopimukset vuosille 2020-2022 ovat vapaasti saatavilla verkkosivuiltamme pdf-muodossa. Lisäksi sopimukset on mahdollista tilata myös painettuna kirjana.

Postitamme jokaiselle jäsenteatterillemme veloituksetta yhden kappaleen kutakin työehtosopimuskirjaa. Kirjoja voi tilata maksusta lisää tällä lomakkeella 14.4. asti:

https://link.webropolsurveys.com/S/98E96A343E9C6C0B

Tämän jälkeen tulevat tilaukset lähetetään osoitteeseen info@suomenteatterit.fi.

Työehtosopimukset 2020–2022

Teatterialan työehtosopimus 2020-2022
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2020-2022
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2020-2022

Työehtosopimukset löytyvät myös työehtosopimukset-sivulta.
Yleiset palkankorotukset astuvat voimaan 1.4.2021 seuraavasti:

Teatterialan työehtosopimus

1.4.2021 Yleiskorotus 1,14 prosenttia.

Taulukkopalkat ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotuksen mukaisesti.

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,14 prosenttia. Samalla korotetaan 1,14 % vierailevien suunnittelijoiden ja muiden TeaTES:n piirissä olevien freelancereiden palkkioita ja rasitelisää, sekä liitteen 8 6§:n korvausta erillisestä tanssinumerosta.

TeaTES 15 §:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan kaltaiset lisät, jotka rakentuvat niin, että niiden tulee aina olla vähintään tietty osuus työntekijän palkasta, korottuvat johtuen rakenteellisesta tavasta jolla niistä on säädetty. Myös euromääräiset lisät ja henkilökohtaiset lisät korottuvat. Luottamusmieskorvaukset eivät korotu.

1.4.2021 Paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 prosenttia

Allekirjoituspöytäkirjan mukaan 1.4.2021 korotetaan palkkoja paikallisella järjestelyerällä 0,8 prosenttia. Järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos paikallisesti ei toisin sovita.

Normaalisti paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Tavanomaisena kuukautena on usein on käytetty marraskuuta. Koronaviruksen takia tavanomaista kuukautta ei kuitenkaan välttämättä ole palkanmaksussa ollut lainkaan. Mikäli työnantaja toteaa yhdessä luottamusmiehen kanssa neuvoteltuaan, ettei tavanomaista kuukautta koronatoimien takia ole osoitettavissa, voidaan järjestelyerä maksaa yleiskorotuksen luonteisesti 0,8 % korotuksena.

1.4.2021 toteutettava yleiskorotus ja järjestelyvaraerä lasketaan molemmat samasta korotushetken palkasta.

Teatterinäyttelijöiden työehtosopimus

1.4.2021 Yleiskorotus 1,14 prosenttia.

Taulukkopalkat ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotusten mukaisesti.

1.4.2021  Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

Jos paikallisesti ei päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä.

Vierailusopimusten vähimmäispalkkiota ja henkilökohtaista palkkiota korotetaan yleiskorotuksin ja järjestelyerien mukaisin korotuksin samoina ajankohtina.

1.4.2021 toteutettava yleiskorotus ja järjestelyvaraerä lasketaan molemmat samasta korotushetken palkasta.

Teatterimuusikkojen työehtosopimus

1.4.2021 Yleiskorotus 1,14 prosenttia.

1.4.2021  Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

Jos paikallisesti ei päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä.

Palkat, taulukkopalkat ja henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella korotusten mukaisesti.

Tilapäisten muusikkojen taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2021 1,94 (1,14+0,8) prosentilla.

 

Lisätiedot:

Leevi Mentula
Juristi
040 521 8319
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi