10.3.2022 Teatterialan uutisia

Teattereiden lipunmyynti romahti korona-aikana

Suomen Teatterit ry teki keväällä 2022 kyselyn teattereiden markkinointi- ja myyntivastuuhenkilöille liittyen koronasulkujen ja -rajoitusten vaikutuksista lipunmyyntiin, ryhmämyyntiin ja teattereiden maineeseen. Kyselyyn vastasi 33 esittävän taiteen organisaatiota, joista yksi on kansallinen toimija, kaksi harkinnanvaraisen rahoituksen piirissä olevaa teatteritoimijaa ja loput 30 vos-teattereita.

Kyselyn mukaan korona-aika on aiheuttanut merkittävää haittaa teattereiden lipunmyynnille. Kaikkien Suomen Teatterit ry:n kyselyyn vastanneiden teattereiden lipunmyynti ja esitysmyynti oli laskenut koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Myynti oli syksyn 2021 aikana keskimäärin 45 % vähäisempää verrattuna vuoden 2019 syksyyn.

Tartuntapelko vähensi ryhmämyyntiä

Yli puolet teattereista (64 %) on kokenut, että viranomaisten rajoituspäätökset ovat aiheuttaneet heille yleistä mainehaittaa. Viranomaisten toisinaan epäselviksikin koetut muuttuvat ohjeistukset ovat hankaloittaneet lipunmyyjien työtä, kun esityksiä varten on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä ja niitä on jouduttu perumaan. 67 % vastanneista teattereista kertoi, että yksittäiset katsojat ovat ilmoittaneet mainehaittaan liittyvät tekijät syyksi olla tulematta teatteriin. Osa vastaajista korosti, että tartuntapelko ja katsojakato näkyivät etenkin runsaan koronauutisoinnin aikaan eikä se vaikuttanut varsinaisesti suoraan itse teatterin maineeseen.

Ryhmämyynnin osalta ryhmien vetäjät ovat ilmaisseet teatteriin tulemisen korona-aikana muun muassa yleisesti vaaralliseksi tai hankalaksi. Aikuisille suunnatun ryhmämyynnin osuus kokonaislipunmyynnistä oli syyskaudella 2019 noin 21 %, kun syyskaudella 2021 se oli jo pudonneesta kokonaismyynnistä vain 12 %. Samoin opiskelija-, koululais- ja päiväkotiryhmien teatterikäynnit olivat syksyllä 2019 yhteensä 23 % kokonaislipunmyynnistä ja syksyllä 2021 vain 17 %. Peräti 52 % vastaajista kertoi ryhmänvetäjien ilmaisseen suoraan, etteivät uskalla tuoda ryhmiä teatteriin, etteivät he itse joudu vastuuseen mahdollisesta ryhmäläisten sairastumisesta. Joillakin yhteisöillä kerrotaan edelleen olevan omia sisäisiä kokoontumisrajoituksia, vaikka viranomaistahojen määräämät rajoitukset onkin jo purettu.

Kiitosta turvallisuusjärjestelyistä

Useat vastaajat ovat saaneet kuitenkin myös kiitosta teattereiden turvallisuusjärjestelyistä korona-aikana. Muun muassa koronapassin käyttöönottoa on kiitelty. Osa teattereista on myös järjestänyt esityksiä verkon kautta striimattuna.

”Olemme saaneet valtavan hyvää palautetta siitä, miten olemme hoitaneet koronaturvajärjestelyt sekä siitä, että olemme järjestäneet striimejä silloin, kun live-esityksiä ei ole ollut mahdollista järjestää”, kommentoi eräs vastaajista. ”Perustuntuma on, että katsojat tulevat takaisin heti, kun esityksiä järjestetään.”

Suurin osa (73 %) vastaajista kuitenkin arvelee, että normaaliin lipunmyynnin tasoon pääsemiseen kuluisi vuosia. Vain 21 % teattereista uskoo, että normaaliin päästäisi jo noin puolessa vuodessa. Myös pysyvämmät vaikutukset lipunmyyntiin mietityttävät teattereita.

”Nähtäväksi jää, kuinka kauan palautuminen lopulta kestää tai onko vahinko pysyvämpää.”

Suomen Teatterit ry tuottaa vuosittain ajankohtaisia teattereiden toimintaa ja taloutta koskevia artikkeleja, julkaisuja ja tutkimusmateriaalia. Muista tutkimuksista voit lukea lisää Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.