Tutkimukset ja julkaisut

Suomen Teatterit ry tuottaa ajankohtaisia teattereiden toimintaa ja taloutta koskevia julkaisuja ja tutkimusmateriaalia. Julkaisuja ja selvityksiä toteutetaan myös yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Yhteistyöhankkeiden sekä muiden tahojen tuottamat tutkimukset ja selvitykset löytyvät sivun lopusta.

Omat tutkimukset ja julkaisut

Esittävän taiteen ammattisektorin yhteiset turvallisuuskäytännöt
Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Suomen kansallisooppera ja -baletti, 2020.

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2016 (669 kt)
Kantar TNS, tilaajina Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus, 2016

Ammattiteattereiden yhteinen esitys koskien näyttämötaiteen rahoitusuudistusta 2016
Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry, 2016

Sosiaalisen median käyttö Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereissa
Sara Häkkinen, tilaaja Suomen Teatterit ry, 2015

Ojasta allikkoon vai harkitusti suden suuhun? Opas teattereille kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen (141 kt)
Taija Lähdetie, Suomen Teatterit ry, 2014

Lastenteatteriselvitys: Katsaus valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 1995-2011 (1,8 Mt)
Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, 2014

Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä ja ehdotuksia teatteritekstittämisen edistämiseksi (298 kt)
Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, tilaaja Kuuloliitto ry, 2013

Teatteria kaikille! Opas teattereille saavutettavaan toimintaan 2. painos (7,4 Mt)
Suomen Teatterit ry & Kulttuuria kaikille –palvelu, 2013
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar (7,4 Mt)
Finlands Teatrar rf & Kultur för alla –servicen, 2013
www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet

Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 (3,7 Mt)
Hanna-Reetta Schreck ja Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry ja Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012

Teatterin välittäjät – viestinnän haasteet ja ammattikunnan roolit suomalaisessa teatterissa (2 Mt)
Hanna Kuustie, tilaajina Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry, 2012
Lue Kuustien opinnäytetyö Theseuksesta

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2012 (410 kt)
Taloustutkimus Oy, tilaajina Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus, 2012

Suomalaisten teatterissakäynti 2007 (612 kt)
Tilaaja Suomen Teatterit ry

Tiivistelmä Suomalaisten teatterissakäynti 2007 (16 kt)
Vuoden 2007 tutkimuksessa mukana olivat ensimmäistä kertaa myös lastenteatterit.

Kulttuuriseteli – kulttuurin uhka vai mahdollisuus (69 kt)
Ralf Sund, tilaajina Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Museoliitto ja Finland Festifals, 2005

Suomalaisten teatterissakäynti 2004 (620 kt)
Tilaaja Suomen Teatterit ry

Suomalaisten teatterissakäynti 2001 (398 kt)
Tilaaja Suomen Teatterit ry

Yhteistyöhankkeiden ja muiden tahojen julkaisut

Kulttuuri on koronan jälkeenkin merkittävä työllistäjä Taloustutkimus, tilaajana KULTA ry, 2022.

Kulttuuribarometri 2022 Kantar TNS Oy, tilaajana Suomen Kulttuurirahasto, 2022.

Kulttuurin puolesta – 24 keinoa kulttuuri- ja taidealan tukemiseksi covid-19 pandemian jälkeen
Leevi Saari, KULTA ry, 2021.

Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri 
Työterveyslaitos, 2021.

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa
Työterveyslaitos, 2021.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016
Kuntaliitto & Cupore, 2018.

Teatterikokemuksen muutos tulevaisuudessa
Tanja Silvennoinen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016.

Culture statistics — 2016 edition
European Commission, Eurostat 2016.

Taidealojen korkeakoulutus Suomessa
Pauli Rautiainen & Taija Roiha, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2015.

Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen
Kulttuuria kaikille -palvelu 2015.

Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen
Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2015

Taide- ja kulttuurilaitoisten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus
Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2015

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010-2014 loppuraportti
Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sosiaali- ja terveysministeriö 2015

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille
Saana Lavaste, Saara Rautavuoma & Kati Sirén, Teatteri 2.0 2015

Creating growth: Measuring cultural and creative markets in the EU
EY, 2014

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen ammattiteatterikentän toimijat 2014 (557 kt)
Teatterikeskus, Arts Management Helsinki ja Teatterin tiedotuskeskus, 2014

Teatteri kaupallisena liiketoimintana -hankeraportti (1,8 Mt)
Tampereen Työväen Teatteri, konsultit Satu-Mari Jansson, TheatreWorks & Anna Moilanen, Open Flower Oy, rahoittaja TEKES, 2014

Taiteilijan asema 2010 Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus (2,6 Mt)
Kaisa Rensujeff, Taiteen edistämiskeskus, 2014

Teatteri liikkeessä ja lähellä – Suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013 (14,3 Mt)
Teatterikeskus ry, 2013

Tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten valtionosuuslisäys 2008 – 2010: vaikutus talouteen ja toimintaan (1,5 Mt)
Hilppa Sorjonen, Cuporen verkkojulkaisuja 21/2013

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistus 2008–2010: vaikutus laitosten talouteen ja toimintaan (666 kt)
Hilppa Sorjonen, Minna Ruusuvirta, Cuporen verkkojulkaisuja 18/2013

Viestintää kaikille – saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille (493 kt)
Outi Salo, Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012

Näyttämötaiden saavutettavaksi -hankkeen loppuraportti 2011 (22 kt)
Kuuloliitto ry, 2011

Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista (362 kt)
Toteuttaja TNS Gallup, toimeksiantaja Akavan Erityisalat ry, 2011
Lue uutinen tutkimuksesta

Ajankäyttötutkimus 2009, kulttuuriharrastukset 1981-2009
Tilastokeskus, 27.1.2011

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo
Tarja Cronberg, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa
Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyyseja 2010:1

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008-2010 loppuraportti
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:19

Raportti tasa-arvon toteutumisesta Suomen ruotsinkielisissä teattereissa (445 kt)
Anna Simberg ja työryhmä, Cefisto, 2009

Suomalaisen teatterin tulevaisuus teatterintekijöiden ja kuntien silmin (657 kt)
Anna Kanerva & Minna Ruusuvirta, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, 2006

Teattereiden talous ja toiminta 1997-2003 (519 kt)
Heikki Helin, Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2004:28

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teatteri- ja tanssiryhmien toimintaa ja taloutta koskeva selvitys (224 kt)
Hannu Hakala, Opetusministeriön julkaisut, 2002

For free – selvitys suomalaisen teatterin vapaasta kentästä (157 kt)
Tuija Kokkonen, Karla Loppi ja Annamari Karjalainen, 2002

Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten? Taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalinen muutos 1990-luvulla
Ilkka Heiskanen & Taiteen keskustoimikunta 2001

Why do Swedish-speaking Finns have longer active life – Tutkimus kulttuurin vaikutuksista elinikään (180 kt)
Markku T. Hyyppä ja Juhani Mäki, 2001. Lähde: Health Promotion International, Vol. 16, No. 1, 55–64, March 2001 © Oxford University Press 2001