16.9.2022 Stefin uutisia

STEFIn uusi strategia on julkaistu

Suomen Teatterit ry:n strategia vuosille 2023–2024 on julkaistu. Strategiassa on määritelty STEFIn missio, visio, arvolupaus sekä arvot ja strategiset tavoitteet tuleville vuosille.

STEFIn hallitus ja toimisto valmistelivat strategiaa noin vuoden verran ja työ on nyt saatu päätökseen. Strategiatyöhön osallistettiin myös jäsenistöä muun muassa tapaamalla alueellisesti kaikki jäsenorganisaatiot ja teettämällä kyselyjä toiveista ja kehityskohdista sekä kartoittamalla jäsenistön toiminnan haasteita ja vahvuuksia.

”STEFI on yhtä kuin jäsenistönsä”, kiteyttää järjestön toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen ja jatkaa: ”Jokaisen organisaation tulisi jatkuvasti arvioida ja kehittää toimintaansa sekä pohtia, mihin keskitytään kun resurssit ovat rajalliset. Meille STEFIn toimistossa oli strategiaprosessin alusta asti selvää, että tarvitsemme siihen jäsenistön näkemyksiä, sillä heitä varten me täällä olemme. Olemme kiitollisia kaikille, jotka antoivat aikaansa ja asiantuntemustaan tähän prosessiin.”

STEFIn strategiset painopisteet ja niistä johdetut tavoitteet vuosille 2023–2024 liittyvät edunvalvonnan, lakipalveluiden ja TES-toiminnan sekä alan työnantajaosaamisen kehittämiseen.

”Strategisissa tavoitteissa keskitytään oikeastaan STEFIn ydintoimintoihin ja niiden vahvistamiseen. Prosessin aikana oli hienoa huomata että sekä jäsenistössä että hallituksessa oli yhteinen näkemys siitä, mikä järjestön toiminnassa on erityisen tärkeää ja mitä halutaan lähivuosina kehittää. Nyt keskitymme hoitamaan nämä tärkeimmät asiat mahdollisimman hyvin”, Paavolainen toteaa.

STEFIn missiona on vaikuttaa ammattimaisen, laadukkaan ja uutta luovan esittävän taiteen toimintaolosuhteiden parantamiseksi. STEFIn visiona on, että korkeatasoisella ja ammattimaisella esittävällä taiteella on tunnustettu ja vahva asema kaikkialla Suomessa. STEFIn arvolupaus on olla aktiivinen vaikuttaja kentän ja päättäjien välillä.

Tarkemmin strategiaan voi tutustua täällä.