Strategia 2023–2024

Suomen Teatterit ry:n strategia vuosille 2023–2024 on valmistunut. Strategiassa on määritelty STEFIn missio, visio, arvolupaus sekä arvot ja strategiset tavoitteet tuleville vuosille.

Missio

STEFIn missiona on vaikuttaa ammattimaisen, laadukkaan ja uutta luovan esittävän taiteen toimintaolosuhteiden parantamiseksi.

Visio

STEFIn visiona on, että korkeatasoisella ja ammattimaisella esittävällä taiteella on tunnustettu ja vahva asema kaikkialla Suomessa.

Arvolupaus

STEFI on aktiivinen vaikuttaja kentän ja päättäjien välillä.

Arvojamme ovat:

 • Asiantuntijuus
  Olemme esittävien taiteiden työnantajuuden ja toimintaolosuhteiden ykkösasiantuntija. Ylläpidämme ja kehitämme osaamistamme. Tunnemme jäsenemme ja jäsenet tuntevat meidät.
 • Vaikuttavuus
  Teemme työtä sidosryhmien kanssa. Olemme helposti saavutettavissa ja käymme keskustelua useisiin suuntiin. Arvioimme jatkuvasti toimintaamme, jotta teemme oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla.
 • Vastuullisuus
  Vain yhdessä toimien voimme ratkaista yhteisiä ongelmia. Edistämme vastuullista työnantajuutta, eri toimijoiden kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Teemme työtämme huomioiden ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.
 • Moniäänisyys
  Kaikki esittäviä taiteita edustavat jäsenemme ovat meille yhtä arvokkaita. Erilaiset äänet kuuluvat järjestön toiminnassa ja edunvalvonnassa. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus ovat moniäänisyyden lähtökohta; meillä on erikokoisia, erimuotoisia ja erikielisiä jäseniä.

Strategisia tavoitteitamme ovat:

 • Edunvalvonnan vahvistaminen
  Vahvistamme valtakunnallista ja alueellista edunvalvontaa sekä tarjoamme työkaluja jäsenten oman edunvalvontaosaamisen kehittämiseen.
 • Lakipalvelut ja TES-toiminta
  Tarjoamme laadukasta juridista neuvontaa ja kartoitamme työehtosopimuksiin liittyviä haasteita ja kehitämme työehtosopimuskulttuuria.
 • Työnantajaosaamisen kehittäminen
  Tarjoamme jäsenille tilaisuuksia verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen sekä vahvistamme ja kehitämme alan työnantajaosaamista.

Tutustu tarkemmin: Strategia 2023–2024