3.10.2022 Tiedotteet,Stefin uutisia

Haluamme jokaisen kokevan esittävän taiteen kentän omakseen

Suomen Teatterit ry:n ja New Theatre Helsinki ry:n 27.9.2022 järjestämä Moninaisuuden edistäminen esittävän taiteen kentällä -webinaari keräsi lähes sata osallistujaa kuuntelemaan alalla tehdyistä toimista ja keskustelemaan muutostarpeista ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Webinaarin tallenne sekä materiaalit ovat avoimesti saatavilla, jotta keskustelu moninaisuudesta jatkuisi ja herättelisi esittävän taiteen kenttää reagoimaan yhteiskunnallisiin muutoksiin.

– Moninaisemman Suomen ja suomalaisuuden täytyy näkyä meidän alallamme, tekijöissä, kerrottavissa tarinoissa ja yleisössä, STEFIn toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen sanoo.

STEFIn uuden strategian yhtenä painopisteenä on työnantajaosaamisen kehittäminen.

– Keskustelu moninaisuuden edistämisestä ja erityisesti organisaatioiden kyvystä vastata näihin kysymyksiin menee juuri tämän tavoitteen alle, Paavolainen kertoo ja vetoaa puheenvuoronsa lopuksi, että nyt tarvitaan konkreettisia tekoja ja etenemisehdotuksia.

New Theatre Helsinki -ryhmän (NTH) taiteellinen johtaja Davide Giovanzana määritteli herättelevässä avauspuheenvuorossaan kolme kriittistä elementtiä, joihin keskittymällä ja joita kehittämällä saamme suomalaisen teatterin inklusiivisemmaksi:

– Trust, new narratives and new audience, Davide Giovanzana listasi painokkaasti.

Eli tarvitsemme kentälle luottamusta antaa erilaisuuden näkyä ja kuulua, uusia kertomuksia uusine näkökulmineen sekä uusia yleisöjä. Giovanzana päätti puheensa toteamalla, että uudet teatterintekemisen tavat löydetään yhdessä. Moninaisuus on mahdollisuus.

Webinaarissa esiteltiin alkupuheenvuorojen lisäksi neljä varsinaista hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro esitteli OKM:n työryhmän tekemää Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -selvitystä ja sieltä johdettuja ehdotuksia toimenpiteiksi moninaisuuden lisäämiseksi esittävän taiteen kentällä.

NTH:n hanketta tehdä esittävän taiteen moninaisuutta näkyvämmäksi erityisesti vos-kentällä ja saada oma esitystila Helsinkiin (House of New Theatre ry) esittelivät NTH:n toinen taiteellinen johtaja David Kozma sekä heille tilakonsultointia tekevä Outi Raatikainen Pink Eminence Oy:stä. Esittelyn jälkeen Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin piti esittävän taiteen organisaatioille suunnatun kommenttipuheenvuoron, jossa hän painotti, että organisaatioiden sisällä olisi nyt käytävä arvokeskustelu; minkälaisia teattereita ja toimijoita haluamme olla? Hän totesi, että se keskustelu on haastava ja vaikea, mutta se on silti aloitettava viimeistään nyt.

Webinaarin jälkimmäisellä puoliskolla siirryttiin hetkeksi yleisönäkökulmaan ja kuultiin Turun Kaupunginteatterin tekemästä osallistavasta selvityksestä koskien muita kuin suomenkielisiä asiakkaita. Selvitystä ja sen myötä muodostuneita konkreettisia dataan perustuvia toimenpide-ehdotuksia esittelivät Turun Kaupunginteatterin myynti- ja markkinointipäällikkö Veera Westerlund sekä Jaana Denisova-Laulajainen Cultura-säätiöstä. Selvitys konkretisoi muun muassa sen, että viestintää on kehitettävä uusien yleisöjen saavuttamiseksi. Ja vaikka haasteet saattavat olla monimutkaisia, katsojapotentiaalia kielivähemmistöistä kyllä löytyy!

Neljäntenä asiakokonaisuutena kuultiin Moninaisuusagentti-toiminnasta, josta kertoi moninaisuusasiantuntija Martina Marti. Marti kuvasi ytimekkäästi moninaisuusosaamisen olevan sitä, että osaa irtautua omasta näkökulmasta. Moninaisuusagentit ovat Kulttuuria kaikille -palvelun koulutuksen käyneitä moninaisuuden asiantuntijoita, jotka ovat sekä taide- tai kulttuurialan ammattilaisia että heillä on myös omakohtainen kokemus esimerkiksi vähemmistöön kuulumisesta. Agentin voi palkata organisaatioon lyhyempiin tai pidempiin projekteihin, esimerkiksi pitämään henkilöstölle koulutusta, konsultoimaan yhdenvertaisuussuunnitelman teossa tai muuhun pidempään hankkeeseen.

Lisäksi Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko nosti webinaarissa esiin liiton juuri tekemän selvityksen alalla esiintyvästä rasismista ja syrjinnästä. Kyselyn tulokset puhuvat melko karua kieltä. Kuusikko muistutti, että jokaisella esittävän taiteen organisaatiolla tulisi olla yhdenvertaisuusssuunnitelma, jotta organisaatiossa olisi henkilöstölle malli ja ohjeistus puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Loppupuheenvuoron piti House of New Theatre ry:n puheenjohtaja Tomi Purovaara. Purovaara kiteytti päivän keskustelut toteamalla, että teatteri voi kyllä muuttaa yhteiskuntaa, mutta sen on mentävä osaksi yhteiskuntaa ja sen muutosta, eikä jäädä ulkopuolelle.

Moninaisuuden edistäminen esittävän taiteen kentällä -webinaarin tallenne sekä materiaalit ovat avoimesti saatavilla, jotta keskustelu moninaisuudesta jatkuisi ja herättelisi esittävän taiteen kenttää reagoimaan yhteiskunnallisiin muutoksiin. STEFI haluaa jokaisen kokevan esittävän taiteen kentän omakseen taustastaan riippumatta.

Webinaaritallenne on katsottavissa alta tai tästä linkistä.

Linkkejä ja lisätietoa / Links and more information:

Kuva: Nóri Varga