14.12.2022 Stefin uutisia

Syksyllä tehty edunvalvonta- ja vaikuttamistyö tuottaa tulosta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2023 talousarvioesityksestä valmistui ja julkistettiin tiistaina 13. joulukuuta. Talousarvioesitys sisältää myös niin sanotut joululahjarahalisäykset eli jakovarat, joita kohdistui tällä kertaa hyvin myös kulttuurialalle. STEFI iloitsee erityisesti esittävän taiteen kentälle ja jäsenistönsä hankkeisiin kohdistuvista lisämäärärahoista.

Suomen Teatterit ry teki syksyllä 2022 joululahjarahojen jakoon kohdistuvaa vaikuttamistyötä aktiivisesti. Painotimme päättäjille tässä yhteydessä STEFIn vuoden 2023 eduskuntavaalitavoitteista kahta; tavoitetta vastavalmistuneiden työllistämisavustukselle
sekä lisätukea esitysvierailujen järjestämiseen päiväkoteihin ja kouluihin. Voimme iloksemme todeta, että näistä tavoitteista toinen meni lähes täysimääräisenä läpi ja talousarvioon on tehty lisäys 1 miljoonaa euroa esitysvierailuihin päiväkodeissa ja kouluissa. Vaikka tuki vastavalmistuneiden työllistämiseen ei nyt mennyt läpi varsinaisena avustuksena, on valiokunta kirjannut mietintöönsä oman kappaleen aiheesta ja huomauttaa että valiokunnan mielestä tuki olisi perusteltu. Tämän kirjauksen tuella on ilo jatkaa eduskuntavaalivaikuttamista kevätkaudella.

Myös STEFIn jäsenistö on ponnistellut ja tehnyt tuloksellista vaikuttamista. Kemin Teatteri ja Kemin kaupunki lähestyivät valiokuntaa Kemin Teatterin uuden tilan remonttirahojen tiimoilta ja STEFI liittyi aloitteen tueksi. Kemi sai nyt jaetuissa lisämäärärahoissa teatteritilan remonttiin 300 000 euroa, joka edesauttaa vaakalaudalla olleen ammattiteatteritoiminnan jatkumisen Kemissä. Listasta löytyy myös kirjaus Tampereen Teatterille 200 000 euron tuesta peruskorjauksen suunnitteluun, joka auttaa teatteria saamaan peruskorjaushanketta eteenpäin.

STEFIn puolesta haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat omalta osaltaan tehneet edunvalvontatyötä yhteisten tavoitteidemme eteen. Myös kevään eduskuntavaalien osalta tarvitsemme kaikkien apua taiteen ja kulttuurin merkityksen nostamiseksi mukaan keskusteluihin ja tavoitteiden saamiseksi läpi tulevaan hallitusohjelmaan. STEFIn eduskuntavaalitavoitteet 2023 löytyvät verkkosivuiltamme.

 

Valiokunnan koko mietintö löytyy täältä

Taide ja kulttuuri sivulta 57 alkaen, ja tässä vielä tärkeimmät lainaukset mietinnöstä:

”Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota esittävän taiteen, kuten teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisiin, jotka ovat jääneet koronaepidemian vuoksi ilman kohtuullisia työmahdollisuuksia. Taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi uuden henkilöstön palkkaaminen on vähentynyt, mikä vaikeuttaa erityisesti vastavalmistuneiden työllistymistä ja työuran käynnistymistä. Valiokunnan mielestä vastavalmistuneiden työllistymistä olisi perusteltua tukea avustuksilla, jonka avulla alan toimijoita kannustettaisiin palkkaamaan vuosina 2020—2022 valmistuneita esittävän taiteen alan ammattilaisia, kuten näyttelijöitä, tanssijoita, sirkustaiteilijoita ja ohjaajia.” (s.58)

”Edellä mainittujen (1 800 000 euron) lisäysten lisäksi valiokunta osoittaa momentille 2 890 000 euroa, joka kohdistetaan taiteen ja kulttuurin edistämiseen seuraavasti:

— 1 000 000 euroa esittävän taiteen esityksiin ja vierailuihin päiväkodeissa, kouluissa ym.
— 200 000 euroa Tampereen teatterin peruskorjauksen suunnitteluun
— 300 000 euroa Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry:lle Kemin teatterin toiminnan turvaamiseen” (s.61)

 

Lisätiedot:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit ry
p. 040 5180 698

 

Kuva: Canva