6.3.2023 Tes-tiedotteet

Teatterialan työehtosopimuksesta 2023–2025 on päästy sopuun

tes

Suomen Teatterit ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme pääsivät 2.3.2023 sopuun Teatterialan työehtosopimuksesta 2023–2025 ja se on hyväksytty liittojen hallituksissa neuvottelutuloksen mukaisesti.

Teme irtisanoi helmikuussa aiemmin voimassa olleen Teatterialan työehtosopimuksen 2022–2024, koska osapuolet eivät päässeet sopuun vuoden 2023 palkankorotuksista ennen annettua määräaikaa. Neuvotteluosapuolet totesivat, että koska sopimuksen niin sanotuista tekstikirjauksista oli neuvoteltu vasta vuosi sitten, oli tänä keväänä tarpeen päättää vain palkkaratkaisusta. Nyt hyväksytyn neuvottelutuloksen mukaisesti Teatterialan työehtosopimus 2023–2025 on voimassa 3.3.2023–28.2.2025, siten että sopimusteksti pysyy palkankorotuksia lukuun ottamatta samana kuin on sovittu Teatterialan työehtosopimuksessa 2022–2024.

Neuvotteluosapuolet sopivat, että sopimuskauden aikana tarkastellaan muun muassa Teatterialan työehtosopimuksen työaikarakenteita, palkkausrakenteita tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, nimikkeitä, tanssin ja sirkuksen sopimusrakennetta sekä laajemmin työehtosopimuksen tekstejä vanhentuneiden kirjausten poistamiseksi.

Palkankorotukset 2023–2024

Vuosille 2023–2024 sovitut palkankorotukset ovat niin sanotun yleisen linjan mukaisia, mutta nostavat euromääräisten korotusten ansiosta erityisesti pienimpien palkkaluokkien ansiotasoa yleiskorotuksia enemmän.

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 3,5 %, kuitenkin vähintään 75 euroa kuukaudelta ja vähintään 0,46–0,49 euroa tunnilta riippuen tuntipalkan jakajasta. Korotus lasketaan peruspalkasta.

Palkkoja korotetaan 1.4.2024 2,5 %, kuitenkin vähintään 55 euroa kuukaudelta ja vähintään 0,34–0,36 euroa tunnilta riippuen tuntipalkan jakajasta. Korotus lasketaan peruspalkasta.

Lisäksi maksetaan 200 € kertaerä, joka maksetaan kahdessa osassa: 100 € lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja 100 € huhtikuun 2024 palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus maksetaan tehdyn työajan ja täyden työajan suhteessa. Työtä tarkastellaan lokakuun erän osalta ajalta 4.9.–1.10.2023 huhtikuun erän osalta 4.–31.3.2024. Kertaerän maksamisen periaatteista on kirjattu tarkemmin osapuolten välisessä allekirjoituspöytäkirjassa.

Allekirjoituspöytäkirja TeaTES 2023–2025

Palkkataulukko TeaTES 2023–2025

Suomen Teatterit ry:n neuvottelut Näyttelijäliiton kanssa Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksesta ja Suomen Muusikkojen Liiton kanssa Teatterimuusikkojen työehtosopimuksesta ovat vielä kesken.

 

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja
Suomen Teatterit ry
p. 040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi