Työsuojelu

Terveys, turvallisuus ja työhyvinvointi ovat tärkeä osa työelämän sisältöä. Ne luovat perustan työyhteisöjen menestymiselle. Työturvallisuustyö työpaikoilla tuottaa parhaan tuloksen, kun työnantaja ja työntekijät toteuttavat sitä yhteistyössä.

Teattereiden työsuojelu on moninainen kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia osa-alueita. Teattereissa eteen tulee kysymyksiä esimerkiksi palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittelystä, meluvaaroista, teknisistä turvallisuusratkaisuista, kemikaaliturvallisuudesta, työn kuormittavuudesta ja työhyvinvoinnista. Teattereissa on myös jatkuva tarve tapaturmariskien ja vaarojen tunnistamiselle ja kartoittamiselle uusien produktioiden myötä.

Suomen Teatterit ry järjestää työsuojelukoulutuksia säännöllisesti yhteistyössä alan järjestöjen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Kysy lisää koulutuksista toimistoltamme.

Teattereille ja niiden työsuojeluvastaaville ja -päälliköille on tarjolla runsaasti tietoa, ja työkaluja sekä oppaita ja julkaisuja. Työsuojelun osa-alueista löytyy lisätietoa mm. seuraavien linkkien kautta.

OiRA – maksuton työkalu riskinarviointiin

OiRA (Online Interactive Risk Assessment), eli vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu, tarjoaa maksuttoman ja helppokäyttöisen menetelmän riskinarviointiprosessiin, joka alkaa työpaikan riskien tunnistamisesta, etenee korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen ja päättyy riskien raportointiin ja seurantaan. Suomessa Työterveyslaitos vastaa OiRA-työkalujen sisällöntuotannosta ja päivittämisestä. Esittävän taiteen alalle on laadittu oma OiRA, jonka sisällöntuotantoon osallistuvat myös toimialojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita yhteistyötahoja. OiRA-työkalu löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Hyödyllistä tietoa ja tutkimuksia työturvallisuudesta:

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla (2021–2023)
Työterveyslaitos yhteistyössä alan järjestöjen kanssa

Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri
Työterveyslaitos yhteistyössä alan järjestöjen kanssa: Floor is Yours! -hanke, 2020

Floor Is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa (2018–2020)
Työterveyslaitos yhteistyössä alan järjestöjen kanssa

Työterveyslaitos www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskus www.tyoturva.fi
Alueahallintovirasto www.avi.fi
Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi
Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto osha.europa.eu/fi

Lainsäädäntö

Finlex www.finlex.fi
Finlex 738/2002 Työturvallisuuslaki
Finlex 44/2006 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Muita linkkejä

VTT:n riskianalyysit
Valtionkonttorin työelämäpalvelut