Hankkeet ja projektit

Suomen Teatterit ry on mukana useissa teatterialaa kehittävissä hankkeissa ja selvitystyöryhmissä.

Floor Is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työpaikoilla (2021–2023)

Floor is Ours! -hanke on jatkoa Floor is Yours! -hankkeelle (2018–2020), jossa selvitettiin esittävän taiteen alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa ja kehittämistarpeita. Lisäksi hankkessa kehitettiin käytännön menetelmiä, joilla turvallisen työskentelyn kulttuuria voitaisiin edistää.

Tutkimushanke tuottaa tietoa alan työturvallisuudesta, ja samalla kehitetään keinoja ehkäistä epäkohtia ja edistää niihin puuttumista. Tutkimus tehdään osallistavin menetelmin yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Työterveyslaitoksen toteuttamassa hankkeessa ovat mukana Suomen Teatterit ry, Näyttelijäliitto, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Suomen Konservatorioliitto, Suomen Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Taideyliopisto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teatterikeskus ja Tanssin aluekeskusverkosto: Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK), Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pirkanmaan Tanssin Keskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoisen tanssin aluekeskus (Jojo – Oulun Tanssin Keskus, Pyhäsalmen Tanssi ry, Routa-ryhmä, Tanssiteatteri Rimpparemmi) ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot.

Lisätietoja: Työterveyslaitos, Floor is Ours!

Matalahiili-hanke

Teatteripalvelu Taito Oy:n vetämä Matalahiili-hanke on kiertotaloushanke, joka pyrkii parantamaan resurssitehokkuutta, vähentämään kaatopaikkajätettä ja pienentämään luovien alojen hiilijalanjälkeä. STEFI ja Teme toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina.

Lisätietoja: Matalahiili-hanke

Freet2030-hanke (2021-2022)

Temen vetämässä Freet2030-kehittämishankkeessa selvitetään freelancereiden ansaintamalleja ja kehitetään toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita. Hankkeeseen on saatu rahoitus TYÖ2030-ohjelmalta. Temen ja Humakin lisäksi toimijoina mukana ovat Suomen Teatterit ry, Muusikkojen liitto, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry ja Teatterikeskus ry.

Lisätietoja: Teme, Freet2030

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa (2021-2022)

Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Tutkimushanke kohdistuu VOS-teattereiden henkilöstöön mm. lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon työntekijöihin. Tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Tutkimushanke on Temen ja STEFI:n yhteinen ja tutkimus- ja kehittämisosuuden toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hanke rahoitetaan TYÖ2030-ohjelmasta, jota hallinnoi Työterveyslaitos. Lisätietoa hankkeesta.

Floor Is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa (2018-2020)

Esittävien taiteiden töissä tapaturma-, vaara- ja kuormitustekijät ovat ilmeisiä, mutta osaaminen ja resurssit vaihtelevat merkittävästi. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää esittävien taiteiden alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää käytännön menetelmiä, joilla turvallisen työskentelyn kulttuuria voitaisiin edistää. Hankkeen aikana kerätään tietoa erilaisin tutkimusmenetelmin, sekä kehitetään toimintamalleja ja työkaluja yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Kansallisooppera, Kansallisbaletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo, Routa, Rimpparemmi ja Pyhäjärvi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak.

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot.

Lisätietoja: www.ttl.fi/tutkimushanke/floorisyours/

Tanssi liikuttaa! -hanke

tanssiliikuttaa2017_pysty

Tanssi liikuttaa! on keväästä 2016 lähtien valmisteltu tanssin kiertuetoiminnan kehittämishanke. OKM:n myönsi hankkeelle viime syksynä 86 000 euroa ja hanke etenee vuonna 2017 ensimmäiseen testausvaiheeseen eli koeponnistukseen. Summa jaetaan vuonna 2017 yhdeksällä paikkakunnalla kymmenen vos-toimijan kesken. Hankkeen tavoitteena on edistää alueella eri toimijoiden välistä yhteistyötä tanssin ja teatterin yleisöjen kasvattamiseksi.

Tanssi liikuttaa! -hankkeen tanssiteosten hakuportaaliin, eli teostarjottimelle, tallennettiin helmikuun loppuun mennessä huikeat 130 tanssiesitystä. Tämä hakuportaali on tarjotin, josta eri tahojen, myös niiden, jotka eivät ole mukana kiertuehankkeessa, on helppo katsoa, millaisia eri tanssiteoksia on olemassa ja sopisiko joku niistä heidän ohjelmistoonsa. Portaalin on siis tarkoitus helpottaa tanssiteosten löytämistä ja edistää tilaajien ja taiteen tekijöiden kohtaamista – tehdä tanssia näkyväksi.

Valmistelutyötä vetävät Taiteen edistämiskeskus, Tanssin talo ry ja Suomen Teatterit ry. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Suomen Tanssioppilaitosten liitto ja Tanssin Tiedotuskeskus.

Satupäivä

Satupaiva_logo

Satupäivä sai alkunsa Lastenteatterivuoden 2008 pohjalta ja tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa vuosittain juhlittavana itsenäisenä tapahtumana. Satupäivä korostaa satujen, lastenkirjallisuuden- ja kulttuurin merkitystä lasten kasvulle, mielikuvituksen kehittämiselle ja taiteen vastaanottamisen oppimiselle ja varmistaa lasten ja nuorten pääsy elävän ja laadukkaan lastenkulttuurin äärelle.

Satupäivää vietetään vuosittain Sadun nimipäivänä 18.10. ja se on kasvanut valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Vuosittain mukana on yli 200 tapahtumajärjestäjää 70 paikkakunnalta. Kaikille avoimia satutapahtumia järjestetään päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, teattereissa ja myös palvelutaloissa. Jokainen mukaan ilmoittautunut tapahtumanjärjestäjä tuottaa itse ohjelmansa omista lähtökohdistaan riippuen ja tapahtumien kirjo onkin ollut huomattavan laaja yksittäisistä satutuokioista laajoihin teemapäiviin ja roolipeleihin.

Suomen Teatterit ry vastasi Satupäivän järjestämisestä vuosina 2008–2016 ja vuodesta 2017 lähtien tapahtuman päävastuu siirtyi Teatteri Hevosenkengälle. Lisätietoja mukana olevista järjestöistä, Satupäivän toimikunnan kokoonpanosta sekä Satupäivää tukevista tahoista löydät osoitteesta https://www.facebook.com/satupaiva

Scen utan gränser

Pohjoismaista ja erityisesti Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä koordinoiva yhteistyöhankeen, Scen utan gränser (Näyttämö ilman rajoja), tavoitteena on rakentaa yhteistyötä Ruotsin ja Suomen teatteritoimijoiden välille. Projektin perustana on ollut jo kiertueyhteistyö Riksteaternin ja suomalaisten teatterien välillä, erityisesti Espoon kaupunginteatterin ja Åbo Svenska Teaternin kanssa. Yhteistyössä yksi ruotsalainen teatteriesitys on tehnyt vuosittain laajan kiertueen Suomessa.

Hanke on laajentunut ja yhteistyöhön on kutsuttu mukaan suomalaisen teatterikentän järjestöjä, Suomen Teatterit ry:n ohella mm. Teatterikeskus ja Teatterin Tiedotuskeskus. Hanketta koordinoi Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

TEKIJÄ-hanke

Kolmivuotinen ESR-rahoitteinen TEKIJÄ-hanke käynnistyi vuonna 2011 STEFI:n ja Teatterikeskuksen yhteisen työryhmän tavoitteena oli luoda käytännöllinen yhteistyöprojekti kiinteiden teattereiden ja ryhmien vierailuyhteistyön kehittämiseksi. Mukana hankkeessa ovat myös Baltic CircleFöreningen Luckan, Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus (T7) ja Ammattikorkeakoulut Metropolia sekä Novia.

Projektin tavoitteena ollut luoda maahan kiertuejärjestelmä, jossa ryhmät voivat toteuttaa kiertueita maan kiinteissä teattereissa. Hankkeessa on järjestetty keskeisenä osana myös monipuolista koulutustoimintaa teatterikaupungeissa. Projektia hallinnoi T7 ja hankkeen johtoryhmään ovat kuuluneet Kotkan kaupunginteatterin johtaja Ilkka Laasonen sekä Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Hanke päättyi elokuussa 2013.

Tallenna