Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Suomen Teatterit ry työskentelee edistääkseen ammattiteattereiden asemaa Suomessa sekä vaikuttaakseen valtakunnalliseen ja kunnalliseen päätöksentekoon teattereiden vakaan toimintaympäristön takaamiseksi. Teemme aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamistyötä säännöllisessä vuorovaikutuksessa eri yhteistyötahojen kanssa.

Suomen eduskunta

Suomen Teatterit ry tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä Suomen päättäjien suuntaan. STEFI ja Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto järjestävät mm. vuosittain teatteri-illan eduskunnan valtiovarain- ja sivistysvaliokuntien jäsenille, heidän avustajilleen ja eduskunnan virkamiehille.

www.eduskunta.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Teemme tiivistä yhteistyötä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa. Ministeriön sivuilla on esitelty laajasti Suomen kulttuuripolitiikkaa, kulttuurihallintoa, lainsäädäntöä ja rahoitusta. Tämän lisäksi arkistosta löytyy runsaasti erilaisia tilastoja, tutkimuksia ja raportteja kulttuurin eri aloilta. OKM:n sivuilla on myös kattavasti tietoa tekijänoikeuteen liittyen sekä ohjeet ministeriön avustusten hakemiseen.

www.okm.fi

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa, valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Sivuilta löytyvät vuosittaiset ehdotukset valtion talousarvioksi ja tarvittaessa lisätalousarvioksi sekä tulevien vuosien määrärahakehyksiksi.

www.vm.fi

Suomen Kuntaliitto

Kuntaliiton muodostavat maamme kunnat ja kaupungit, jotka puolestaan vastaavat asukkaidensa tärkeimmistä palveluista. Liiton visiossa kiteytyvät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinasiat: hyvät peruspalvelut, elävä demokratia ja kestävä elinympäristö.

www.kuntaliitto.fi

KULTA ry

Teemme koko taide- ja kulttuurisektorin vaikuttamista yhteistyössä vuonna 2018 perustetun KULTA ry:n kanssa. Perustajajäsenenä olemme olleet vahvasti mukana järjestön rakentamisessa, jotta sektorin edunvalvonta saadaan järjestäytymään ja toimimaan ammattimaisemmin, vaikuttavammin ja tehokkaammin.

www.kulttuurijataide.fi