Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Teatterit ry tekee kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisessa työnantajayhteistyössä ja pohjoismaisen kulttuuripoliittisen vaikuttamisen kentällä.

Pearle*

Performing Arts Employers Associations League Europe (Pearle*) on eurooppalaisen esittävän taiteen työnantajien yhteistyöjärjestö, joka koordinoi työnantajatoiminnan eurooppalaista ulottuvuutta. Lisäksi Pearle*:n keskeisiä toimintamuotoja on vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon esittävän taiteen alojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Suomen Teatterit ry on Pearle*:ssa mukana jäsenenä sekä EU:n Social Dialogue –prosessin (SSDC) aktiivisena osapuolena. Ohjelma toimii puitteena kansainvälisen tason työmarkkinakeskustelulle työntekijäpuolen kanssa.

www.pearle.eu

Nordisk Teaterlederråd

Nordisk Teaterlederråd on pohjoismaiden teattereiden ja teatterialan työnantajajärjestöjen yhteistoimintaelin. Sen tavoitteena on vaikuttaa pohjoismaiseen kulttuuripolitiikkaan ja ylläpitää teattereiden ja teatterinjohtamisen pohjoismaista yhteistyötä. NTLR kokoontuu keskustelemaan ajankohtaisista kulttuuripoliittisista teemoista yleensä 1-2 kertaa vuodessa. Viime aikoina keskustelun keskeisiä teemoja ovat olleet mm. koronasta selviämisen haasteet, Euroopan poliittinen tilanne, kestävän kehityksen toimet esittävän taiteen alalla sekä alan rahoituksen yleinen kehitys.

The International Society for the Performing Arts

Suomen Teatterit ry liittyi vuonna 2016 kansainvälisen esittävän taiteen järjestö ISPA:n jäseneksi. ISPAn jäseniin kuuluu n. 450 järjestöä eri puolilta maailmaa, ja järjestön tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedon kulkua näyttämötaiteen kentällä.

www.ispa.org