Saavutettavuus ja moninaisuus

Teattereiden yleisö ja teattereissa työskentelevä henkilökunta on moninainen joukko. Huomioimalla saavutettavuutta ja moninaisuutta teatteri edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettava ja moninainen teatteri toimii paremmin sekä tekijöiden että yleisöjen kannalta.

Teatteri voi ottaa huomioon monenlaisia tarpeita ilman, että se vaatisi välttämättä laajoja investointeja. Opasteiden käyttäminen, saavutettava viestintä tai tilojen saavutettavuuden suunnittelu vaatii ennen kaikkea yhteistä tahtoa ja saavutettavuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemista. Teatteri voi huomioida monenlaisten yleisöjen tarpeita järjestämällä esityksiinsä mm. kielensisäistä tekstitystä, viittomakielistä tulkkausta sekä kuvailutulkkausta. Myös henkilökunnan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat teattereita.

Oman teatterin saavutettavuutta ja moninaisuutta voi miettiä mm. Suomen Teatterit ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun vuonna 2013 tuottaman Teatteria kaikille – opas teattereille saavutettavaan toimintaan avulla. Siitä löytyy käytännönläheisiä ohjeita teattereiden saavutettavuus- ja moninaisuustyöhön sekä oman teatterin saavutettavuuden tarkistuslistan.

Erityisesti viestintään liittyviä saavutettavuusasioita voi tarkastella Kulttuuria kaikille -palvelun tuottaman Viestintäoppaan avulla. Se sisältää mm. viestinnän saavutettavuuden tarkistuslistan.

Saavutettavuus- ja moninaisuuskysymyksiin löytyy runsaasti lisämateriaalia ja vinkkejä Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilta. Ottamalla yhteyttä alan asiantuntijoihin voi löytää myös hyviä yhteistyökumppaneita oman työn tueksi. STEFI järjesti syksyllä 2022 yhteistyössä New Theatre Helsinki ry:n kanssa Moninaisuuden edistäminen esittävän taiteen kentällä -webinaarin, jonka tallenne ja materiaalit löytyvät tilaisuuden koosteesta.

Henkilökunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja suosittelemme, että kaiken kokoisilla esittävän taiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Suomen Teatterit ry:n vuonna 2020 julkaisema mallipohja on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti. Kannattaa tutustua myös oikeusministeriön ylläpitämään Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC -sivustoon.

Oppaita ja selvityksiä

Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC
Likabehandlingsplaneringens ABC
Oikeusministeriön Yhdenvertaisuus.fi -sivusto, 2022

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli
Jämställdhets- och likvärdighetsplan exempel
Suomen Teatterit ry, 2020

Teatteria kaikille! Opas Teattereille saavutettavaan toimintaan 2. painos (7,4 Mt)
Suomen Teatterit ry & Kulttuuria kaikille –palvelu, 2013

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar (7,4 Mt)
Finlands Teatrar rf & Kultur för alla –servicen, 2013

Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä ja ehdotuksia teatteritekstittämisen edistämiseksi (298 kt)
Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, tilaaja Kuuloliitto ry, 2013

Teattereiden esteettömyyskartoitus 2012 (3,7 Mt)
Suomen Teatterit ry ja Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012

Viestintää kaikille Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille 2012 (493 kt)
Outi Salo, Kulttuuria kaikille –palvelu, 2012

Hyödyllisiä vinkkejä

Alla on tietoa tarjolla olevista palveluista kulttuurilaitoksille, alan järjestöistä sekä saavutettavuushankkeiden rahoituslähteistä.

Kulttuuria kaikille -palvelu

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja sekä tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja kulttuurien välisen osaamisen edistämiseen alan työntekijöille.

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista
Teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista
Symboli-pankki
Rahoituslähteitä
Tietopaketit ja oppaat

www.kulttuuriakaikille.fi

Alan järjestöjä

Kynnys ry www.kynnys.fi

Näkövammaisten Keskusliitto www.nkl.fi
Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyystestauksen tilaus

Kuuloliitto www.kuuloliitto.fi
Kuuloliiton Kuulokynnys-verkkosivut www.kuulokynnys.fi

Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi
Kehitysvammaliiton Selkokeskus www.selkokeskus.fi

Invalidiliitto www.invalidiliitto.fi
Invalidiliiton esteeton.fi -verkkopalvelu www.esteeton.fi