Henkilöstöturvallisuus

HUOM! Henkilöstöturvallisuus-alasivujen suositukset on alun perin laadittu loppukeväällä 2020. Esittävän taiteen kansallisia suosituksia voi noudattaa soveltuvasti viranomaisten ajankohtaiset ja alueelliset suositukset ja rajoitukset huomioon ottaen. Työnantajan tulee seurata aktiivisesti alueellista viranomaisviestintää.

Suosittelemme riskiarvioon perustuen purkamaan sellaisia toimintamalleja ja rajoituksia, joihin ei enää ole tarvetta.

Henkilöstöturvallisuuden osio jakautuu yleiseen osioon ja ammattikohtaisiin alaosioihin

Yleisessä osiossa kerrotaan työnantajan vastuista, riskinarvioinnista, yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, viruksen oireista ja muista yleisesti kaikkia työntekijöitä koskevista asioista. Yleinen osio on tarkoitettu luettavaksi ennen ammattikohtaisiin suosituksiin etenemistä.

Ammattikohtaiset alaosiot keskittyvät erityisiin toimenpide-ehdotuksiin näyttämöllä, orkestereissa ja kuoroissa, tarpeistossa, lavastamossa, puvustossa ja kampaamo-maskissa.

 


Päivitystiedot:

Sivu päivitetty 10.1.2022: päivitety rajoitusten jatkuminen.

Sivu päivitetty 6.10.2021: päivitetty rajoitusten päättyminen ja suositusten soveltuva noudattaminen.