Näyttämötoiminta

Yleiset ohjeistukset turvavälistä muihin ihmisiin ja käsihygieniasta (saippuapesu ja käsidesi), sekä yleiset koronasiivousohjeet [1] ja riittävä, jatkuva ilmanvaihto pätevät myös näyttämöllä työskentelijöihin.

 • Poikkeuksellinen tilanne vaatii muutoksia työkulttuuriin esittävien taiteiden alalla: kaikkea lähikontaktia on vähennettävä, sosiaalinen toimintakulttuuri muuttuu ja sairaslomille jäämiseen on oltava matalampi kynnys.
 • Työhön ei voi tulla sairauden oireita tunteva työntekijä. Sairauden jälkeen on oltava yksi kokonaan oireeton päivä. Suosittelemme oma ilmoitus -menettelyn jatkamista ja ennakoivan terveydenhuollon hyödyntämistä oman talon ohjeiden mukaisesti.
 • Suosittelemme, että työyhteisössä jakaudutaan tiimeihin (tai ”perheisiin”), joissa työtoverit eivät vaihdu ja vältetään kontaktia muiden tiimien jäseniin.
 • Suosittelemme, että näyttämötyöskentelyssä käytetään maskia mahdollisuuksien mukaan.
 • Huomioitava, että esittävän taiteen erikoispiirteenä on, ettei esiintyjien läheistä kontaktia voi täysin välttää.

Suosittelemme näyttämöllä tapahtuvaan työhön myös näitä toimenpiteitä:

Sairastuminen ja varahenkilöt:

 • Suosittelemme varahenkilöjärjestelmän käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan joko sijaislistaa käyttämällä tai toimimalla ristiin toisten varahenkilöinä.
 • Tuurausten mahdollisesti lisääntyessä on kiinnitettävä huomiota vastuisiin ja komentoketjujen selkeyteen, jotta työturvallisuus ei vaarannu. On huomioitava myös tarvittaviin lisäharjoituksiin vaadittava aika ja perehdytys.
 • Suosittelemme työnantajia valitsemaan jokaiselle osastolle vastuuhenkilön, joka huolehtii turvaohjeiden perehdyttämisestä osaston henkilökunnalle. Samalla henkilökunta vastuutetaan noudattamaan annettuja turvaohjeita.
 • Suosittelemme, että vapaan kentän tuotannoissa tai ei-hierarkisissa toimintaympäristöissä työryhmä niin ikään valitsee vastuuhenkilön, joka huolehtii turvaohjeiden perehdyttämisestä.

Vierailevista työntekijöistä:

 • Suosittelemme, että vieraileviin työntekijöihin sovelletaan samoja sääntöjä työterveyden osalta koronaepäilyyn liittyvissä asioissa ja heidät sitoutetaan etukäteen talon koronaohjeisiin. Mahdollisuuksien mukaan vierailijat pyritään sijoittamaan eri pukuhuoneisiin kuin vakituinen henkilökunta.

Yhteiset tilat, tauot ja ruokailu: 

 • Suosittelemme, että pukuhuoneissa, taukohuoneissa ja muissa ahtaissa tiloissa käy vain 1–2 henkilöä kerrallaan turvaväliä noudattaen. On kuitenkin huomioitava kokonaisriski siinä, ettei ruuhkaa synny jonnekin muualle.
 • Suosittelemme, mikäli mahdollista, että eri produktioiden työntekijöitä hajautetaan käyttämään eri pukuhuoneita/taukohuoneita.
 • Suosittelemme, että harjoitusaikataulua muokataan niin, että mahdollisten eri näyttämöiden väki ei ole tauolla tai ruokailemassa samanaikaisesti, esimerkiksi porrastamalla harjoitusten alkamisaikaa eri näyttämöiden välillä.
 • Suosittelemme, että tiimit käyvät tauolla ja ruokailemassa etukäteen sovituissa vuoroissa niin, että ylimääräistä tiimien kontaktia toisiin tiimeihin ei tule. Mikäli mahdollista, ruokailu- ja taukotiloja voi hajauttaa eri tiloihin.
 • Taukotiloissa on muistettava yhteiskäyttötuotteiden kuten mikron pyyhkiminen jokaisen käytön yhteydessä sekä käsihygienia.
 • Tiloihin, kosketuspintoihin ja kulkureitteihin on tehtävä tehostettu siivous päivittäin yleisen koronasiivousohjeen mukaisesti.

Näyttämöllä työskentelevä henkilöstö:  

 • Suosittelemme, että näyttämöhenkilöillä on käytössään riittävä määrä henkilökohtaisia työhanskoja, joita desinfioidaan ja vaihdetaan säännöllisesti.
 • Suosittelemme, että työvaatteet ja suojavälineet, kuten suojakypärät tai -lippikset pidetään niille tarkoitetuissa tiloissa. Pidetään huolta, etteivät henkilökohtaiset välineet sekoitu keskenään.
 • Suosittelemme, että näyttämöllä työskentelevät henkilöt käyttävät suu-nenäsuojainta, visiiriä tai hengityksensuojainta. Huomioitava, että suojainten käyttö päätetään tapauskohtaisesti työnantajan riskiarvion perusteella.
 • Mikäli yllämainittuja suojia käytetään, on huolehdittava jätteiden/pyykin käsittelystä niin, ettei käsittely lisää tartuntariskiä.
 • Suosittelemme, että käsitellessä harjoitus- ja esitystoiminnassa käytettäviä esineitä/vaatteita, joita ei voi puhdistaa, huolehditaan erityisen hyvin omasta käsihygieniasta (saippuapesu/käsidesi) tai käytetään kertakäyttöisiä tai desinfioitavia suojakäsineitä.
 • Suosittelemme, että näyttämötilassa on harjoituksessa vain oleellinen henkilökunta.
 • Suosittelemme, että yhteiskäytössä olevat radiopuhelimet puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen, ja että käytössä on henkilökohtaiset kuulokeosat.
 • Mikrofoneja kiinnittävän henkilön on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan jokaisen esiintyjän välissä tai käytettävä kertakäyttöisiä, vaihdettavia hanskoja.
 • Langattomien mikkien puhdistuksen osalta varsi on desinfioitava joka käytön jälkeen ja mikäli mikrofonin kaikkia osia ei voida desinfioida, on annettava desinfioimattomien osien olla käyttämättä yön yli, jotta virusten määrä ehtii vähentyä ennen seuraavaa käyttäjää. Mikäli mahdollista, suositaan henkilökohtaisia mikrofoneja. [2]

Ohjaajat, koreografit ja esiintyjät:

 • Suosittelemme, että ohjaajat yhteistyössä järjestäjän kanssa suunnittelevat etukäteen ja pitäytyvät harjoitusaikataulussa, jotta ylimääräisiä ihmisiä ei saavu tilaan odottamaan.
 • Suosittelemme, että ohjaaja/koreografi pysyy turvavälin etäisyydellä myös ohjatessaan esiintyjiä.
 • Suosittelemme, että ennakkosuunnittelu, palautteet ja kokoukset mahdollisuuksien mukaan hoidetaan erillisessä tilassa tai etäyhteyksillä.
 • Suosittelemme, että esitystä harjoitellaan turvaväleillä mahdollisimman pitkään, kunnes siirrytään harjoittelemaan kuten esitystilanteessa. Mikäli työryhmässä on altistumista tai epäilyä, voidaan talon linjauksen mukaan järjestää myös etäharjoituksia. Järjestäjän ja ohjaajan yhteistyö tulee korostumaan. Alueellista harkintaa voi käyttää ja kontaktoida paikallista tartuntatautiviranomaista.
 • Suosittelemme, että esityksen harjoittelussa hyödynnetään pienryhmäharjoittelua, mikäli mahdollista.
 • Erityisen paljon fyysistä kontaktia sisältävissä teoksissa suosittelemme ennakoivaa keskustelua ja kannustamme ottamaan puheeksi mahdolliset huolet vastuuhenkilöille, työterveydenhuollolle tai luottamushenkilölle.
 • Suosittelemme, että jokainen työntekijä ohjataan pitämään huolta omista tavaroistaan, kuten käsikirjoituksista, juomapulloista, tarpeistosta ja henkilökohtaisista työvälineistä ja viemään ne paikoilleen harjoituksen päätyttyä. Harjoituksessa/esityksessä käytetty tarpeisto viedään erikseen määrättyyn tarpeistokärryyn/hyllylle, jotta tarpeistonhoitaja tietää puhdistaa sen.
 • Suosittelemme, että vesipullot täytetään osoitetuista hanoista tai käytetään pullotettua vettä.
 • Suosittelemme, että tarpeetonta oleskelua näyttämön sivulla vältetään. Harjoituskaudella voidaan käyttää esimerkiksi aulatiloja taukotiloina, jonne vetäydytään turvavälein omille paikoille pitämään taukoa.
 • Suosittelemme, ettei ylimääräisiä henkilökohtaisia esineitä tuoda harjoitustilaan.
 • Suosittelemme, ettei yleisökierroksia järjestetä harjoitus- eikä esitystiloissa pandemian aikana.

Lähteet:

[1] Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohjeistus siivoukseen Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Viitattu 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[2]  THL 2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Viitattu 12.6. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

 


Päivitystieto:

Sivu päivitetty 3.6.2021: muutettu 2 metrin turvaväli riittäväksi etäisyydeksi.

Sivu päivitety 22.2.2021: päivitetty 2 metrin turvaväli sekä suositus maskin käyttöön.

Tämä ohjeistus on päivitetty 18.6.2020 projektin näyttämötoiminnan alatyöryhmässä, vetäjä: Vesa Huittinen (vesa.huittinen@ouka.fi). Mukana ryhmän kokoontumisissa ovat olleet: Virpi Laine (Turun kaupunginteatteri), Timo Härkönen (Helsingin kaupunginteatteri), Mika Lehtinen (Tampereen Työväen Teatteri), Antti Timonen (Helsingin kaupunginteatteri), Antti Kauppi (AHAA Teatteri), Sasu Tuominen (Helsingin kaupunginteatteri), Anna-Maria Klintrup ja Reija Wäre. Lisäksi tekstiä ovat kommentoineet Mikko Makkonen (Tanssiteatteri Minimi) ja Johannes Purovaara.