Tarpeisto

Yleiset ohjeistukset turvavälistä muihin ihmisiin ja käsihygieniasta (saippuapesu ja käsidesi), sekä yleiset koronasiivousohjeet (kosketuspintojen pyyhkiminen heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella ja tarvittaessa desinfiointiaineella vähintään päivittäin) ja jatkuva, riittävä ilmanvaihto pätevät myös tarpeistonvalmistajien ja tarpeistonhoitajien työhön.

 • Poikkeuksellinen tilanne vaatii muutoksia työkulttuuriin esittävien taiteiden alalla: kaikkea lähikontaktia on vähennettävä, sosiaalinen toimintakulttuuri muuttuu ja sairaslomille jäämiseen on oltava matalampi kynnys.
 • Työhön ei voi tulla sairauden oireita tunteva työntekijä. Sairauden jälkeen on oltava yksi kokonaan oireeton päivä. Suosittelemme oma ilmoitus -menettelyn jatkamista.
 • Suosittelemme, että työyhteisössä jakaudutaan tiimeihin (tai ”perheisiin”), joissa työtoverit eivät vaihdu ja vältetään kontaktia muiden tiimien jäseniin.
 • Suosittelemme, että työ- ja harjoitustilojen koossa huomioidaan tiloja käyttävä henkilömäärä, jotta turvavälejä pystytään noudattamaan.
 • Suosittelemme, että henkilöstö käyttää maskia mahdollisuuksien mukaan kaikissa tilanteissa.

Yleistä tarpeiston työssä:

 • Suosittelemme sijaisjärjestelmän käyttöönottoa tai laajentamista.
 • Etenkin jos työpaikalla on vain yksi tarpeistosta vastaava henkilö, on tarpeen varautua poissaoloon etukäteen: suosittelemme kattavien listojen tekemistä tarpeistosta ja niihin liittyvistä vaihdoista ja puhdistuksesta, sekä kiinnittämään huomiota varastointiin esitysten välillä.
 • Isommissa työyhteisöissä voidaan kiinnittää huomiota eri produktioiden mukaan tiimeihin jakautumiseen. Toisaalta eri produktioiden/näyttämöiden välillä liikkuvan työntekijän on huomioitava erityinen huolellisuus käsihygieniassa ja mahdollinen suojautuminen.
 • Suosittelemme, että tarpeiston tiloihin on pääsy vain välttämättömissä asioissa liikkuville, suosittelemme suu-nenäsuojaimen, hengityssuojaimen tai visiirin käyttöä kaikille tiloissa asioiville.
 • Suosittelemme, että kokoukset ja suunnittelutyö tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä.
 • Suosittelemme, että tarpeiston tiloissa pyritään pitämään turvavälejä.
 • Suosittelemme, että tarpeistosovituksissa käytetään suu-nenäsuojainta, hengityssuojainta tai visiiriä. Huomioitava, että suojainten käyttö päätetään tapauskohtaisesti työnantajan riskiarvion perusteella.
 • Tämänhetkisen tiedon mukaan virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei kuitenkaan nykytiedon mukaan ole merkittävä. [1]

Tarpeistonvalmistus ja suunnittelu:

 • Suosittelemme, että ennen harjoitusten alkua tarpeiston turvallisesta käytöstä ja kuljetuksesta näyttämöllä tehdään suunnitelma ja sitoutetaan työryhmä toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Mikäli jotain tarpeistoa ei pystytä puhdistamaan ja desinfioimaan, suosittelemme pohtimaan turvallisia vaihtoehtoja taiteellisten suunnittelijoiden/ohjaajan kanssa.
 • Suosittelemme, että suuhun laitettavan tarpeiston ja ruoan käyttöä esityksissä harkitaan kriittisesti. Mikäli suuhun laitettavaa tarpeistoa käytetään, suositellaan henkilökohtaisia tarvikkeita ja huomion kiinnittämistä käsihygieniaan sekä desinfiointiin.
 • Suosittelemme, että uusien tuotteiden valmistuksessa huomioidaan, että tarpeisto pystytään desinfioimaan tai muutoin puhdistamaan.
 • Yhteiskäytössä olevat laitteet (pajan laitteet, tietokoneiden näppäimistöt) on puhdistettava ennen käyttöä, pyyhkimällä ne soveltuvalla miedosti emäksisellä pesuaineella tai alkoholipitoisella puhdistusaineella.

Tarpeisto harjoituksissa:

 • Suosittelemme, että työntekijät ja esiintyjät pesevät kätensä saippualla ja lämpimällä vedellä tai käyttävät käsihuuhdetta saapuessaan harjoitus-/esitystilaan.
 • Suosittelemme suu-nenäsuojaimen, hengityssuojaimen tai visiirin käyttöä harjoituksissa.
 • Suosittelemme, että tarpeisto on nimetty esiintyjäkohtaisesti ja esiintyjät eivät koske muuta kuin itselle nimettyä tarpeistoa.
 • Suosittelemme kahden tarpeistopöydän/hyllyn jakoa: toinen käytetyille ja toinen käyttämättömällä tarpeistolle.
 • Tarpeisto tuodaan harjoitustilaan niin, että se on peitetty läpinäkyvällä muovilla. Näin tiedetään, että kukaan ei ole koskenut tarpeistoon puhdistuksen jälkeen.
 • Esiintyjät vievät oman tarpeistonsa harjoituksen jälkeen nimetylle pöydälle, joka on tarkoitettu vain kohtauksissa käytetylle eli puhdistettavalle tarpeistolle. Näin tarpeistonhoitajat tietävät, mitkä esineet on puhdistettava harjoitusten välissä.
 • Käytetty tarpeisto puhdistetaan harjoitusten välissä. Tälle pitää varata riittävästi työaikaa.
 • Huomioidaan myös mahdollinen tarpeisto, joka ei kestä puhdistamista: työtä suunniteltaessa on otettava huomioon, mikäli jotain tarpeistoa täytyy vanhentaa käyttöjen välissä, tai mikäli siitä on esimerkiksi tehtävä toinen kappale. [2]
 • Suosittelemme, että harjoitustiloihin ja näyttämön sivuille viedään käsidesiä ja desinfiointiaine, paperia ja paketti kumihanskoja, jotta tarpeistoa voi tarvittaessa desinfioida myös harjoitusten aikana.
 • Suosittelemme, että yhteiskäytössä oleva tarpeisto puhdistetaan eri esiintyjien välillä. Jos se ei ole mahdollista, suosittelemme useamman samanlaisen kappaleen valmistusta, mikäli mahdollista.
 • Tartunnan riski tarpeiston kautta on kuitenkin vähäinen, jos hyvästä käsihygieniasta pidetään huolta.
 • Suosittelemme, että kiinnitetään erityistä huomiota siihen, etteivät esiintyjien naamioiden ja kasvojen lähelle tuleva tarpeisto sekoitu keskenään.

Näytöksissä:

Samat ohjeet kuin yllä pätevät, jonka lisäksi erityisesti huomioitava:

 • Suosittelemme, että ennen ja jälkeen jokaista toimintoa ja pikavaihtoa työntekijät pesevät /desinfioivat kätensä. Suosittelemme myös, että esiintyjät mahdollisuuksien mukaan pesevät tai desinfioivat kätensä vaihdoissa.
 • Suosittelemme suu-nenäsuojaimen, hengityssuojaimen tai visiirin käyttöä näytöksissä.
 • Mikäli mahdollista, pikavaihdoissa voidaan käsitellä ensin puhtaat tarpeistot ja vasta sen jälkeen käytetyt.
 • Huomioitava mahdollinen lisätilan tarve sivunäyttämöillä useammista tarpeistopöydistä/hyllyistä johtuen.
 • Suosittelemme, että esiintyjät huolehtivat itse henkilökohtaisesta tarpeistostaan niin pitkälle kuin mahdollista.
 • Suosittelemme, että vaihtojen suunnittelussa otetaan nämä ohjeistukset huomioon jo ohjausvaiheessa.

Tarpeiston huolto:

 • Suosittelemme, että tarpeiston huollossa huomioidaan riskikohdat ja mahdollinen suojautumisen tarve (suojakäsineet/suojaimet talon linjauksen mukaisesti): likaisten astioiden ja pyykkien käsittely. Pyykkejä käsitellessä kannattaa välttää pöyhimistä.
 • Kaikki ja etenkin yhteiskäytössä oleva tarpeisto puhdistetaan esitysten ja harjoitusten jälkeen. Mikäli tarpeistoa ei voida puhdistaa, voidaan sen antaa olla koskematta, jolloin virukset vähenevät ajan kuluessa. [3]
 • Huomioitava oikeiden puhdistusaineiden valinta oikeille materiaaleille ja asianmukainen henkilösuojaus käytettävän aineen käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

Lähteet:

[1] Laitinen, Sirpa 2020. Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet teatterityössä. TTL:n vanhemman asiantuntijan Power point -esitelmä 3.6. puvustokillan tapahtumassa.

”Riittävä lämpö: yli +70 Celsiusastetta vähintään muutaman minuutin ajan tuhoaa viruksen. Alhaisemmat pesulämpötilat vähentävät virusten määrää.

 • Detergentin eli pesuaineen käyttö vähintään 20-30 sekunnin ajan vähentää määrää.
 • Desinfiointiaineen käyttö liuoksena vähintään 0,5-1 minuutin ajan tuhoaa viruksen.
 • Alkoholi (yli 70 %) (käsihuuhteissa yli 60 %)
 • Formaldehydi (yli 1:1000)
 • Natriumhypokloriitti (yli 0,05-0,1 %)
 • Vetyperoksidiliuos (yli 0,5 %)”

[2],[3] THL 2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Viitattu 12.6. Päivitetty 27.10.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

”Arkielämässä viruksen tartuttamiskykyyn ja säilyvyyteen pinnoilla vaikuttavat mm. lämpötila, ilman kosteus, ilmanvaihto ja pinnan materiaalit.

Elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole toistaiseksi havaittu.

Herkillä laboratoriomenetelmillä  on havaittu, että virus voi säilyä erilaisilla pinnoilla muutamista tunneista jopa kolmeen päivään. Teoreettisista tutkimuksista ei kuitenkaan voi tehdä suoria päätelmiä siitä, miten virus säilyy arkiympäristössä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.”


Päivitystiedot:

Sivu päivittety 3.6.2021: muutettu 2 metrin turvaväli riittäväksi etäisyydeksi.

Sivu päivitetty 22.2.2021: päivitetty 2 metrin turvaväli sekä suositus maskin käyttöön kaikissa tilanteissa.

Sivu päivitetty 3.11.2020: lisätty yleinen maskisuositus.

Tämä ohjeistus on laadittu 15.6.2020 projektin tarpeiston alatyöryhmässä, vetäjä: Elina Terho, elina.terho@opera.fi (Suomen kansallisooppera ja -baletti). Alatyöryhmän kokoontumisissa ovat myös olleet mukana: Mikko Salmi (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Mirja Arkonsuo (Helsingin kaupunginteatteri), Reetta Kinnunen (Kokkolan kaupunginteatteri) ja Irene Lång (Suomen Kansallisteatteri). Lisäksi sähköpostitse aihetta ovat kommentoineet Minna Hyvönen (Kajaanin kaupunginteatteri) ja Antti Hosia (Svenska Teatern).