Orkesteri ja kuoro

Yleiset ohjeistukset turvavälistä muihin ihmisiin ja käsihygieniasta (saippuapesu ja käsidesi), sekä yleiset koronasiivousohjeet (kosketuspintojen pyyhkiminen heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella ja tarvittaessa desinfiointiaineella vähintään päivittäin) ja jatkuva, riittävä ilmanvaihto pätevät myös orkesterien työhön. Työnantaja voi riskiarvioon perustuen edellyttää maskin käyttöä. Yleisesti ottaen maskien käyttöä suositellaan niissä tilanteissa, joissa se on mahdollista.

 • Poikkeuksellinen tilanne on vaatinut muutoksia työkulttuuriin: kaikkea lähikontaktia on vähennettävä, sosiaalinen toimintakulttuuri muuttuu ja sairaslomille jäämiseen on oltava matalampi kynnys.
 • Työpaikalle ei saa tulla sairaana. Sairauden jälkeen on oltava yksi kokonaan oireeton päivä. Suosittelemme omailmoitus -menettelyn jatkamista.
 • Suosittelemme, että työyhteisössä jakaudutaan tiimeihin (tai ”perheisiin”), joissa työtoverit eivät vaihdu ja vältetään kontaktia muiden tiimien jäseniin.
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen käyttöä.
 • Suosittelemme kättelystä ja halaamisesta pidättäytymistä.

Suosittelemme orkesterien ja kuorojen työhön lisäksi:

 • Käytettäviin tiloihin, kosketuspintoihin ja kulkureitteihin on tehtävä tehostettu siivous päivittäin yleisen siivousohjeen mukaisesti. [1]
 • Suosittelemme, että pukuhuoneissa, taukohuoneissa ja muissa ahtaissa tiloissa oleskelee korkeintaan 2 henkilöä kerrallaan, turvaväliä noudattaen. On kuitenkin huomioitava kokonaisriski siinä, ettei ruuhkaa synny jonnekin muualle.
 • Suosittelemme, että orkesterijärjestäjät kiinnittävät erityistä huomiota käsihygieniaan pesemällä/desinfioimalla kädet eri soittimien käsittelyn välissä. Orkesterijärjestäjällä on oltava riittävästi aikaa työskennellä (esimerkiksi lavan rakentaminen) ilman muiden läsnäoloa. Suosittelemme, että ollessaan soittajien kanssa lähikontaktissa, järjestäjä käyttää suu-nenäsuojainta, visiiriä tai hengityksensuojainta. Huomioitava, että suojainten käyttö päätetään tapauskohtaisesti työnantajan riskiarvion perusteella.
 • Suosittelemme, että orkesterin tai kuoron jäsenet asetellaan turvavälein huomioiden puhaltamisesta tai laulamisesta aiheutuneiden ilmavirtojen aiheuttama mahdollinen lisäetäisyyden tarve. Aerosoleilta suojaavia pleksejä voi käyttää tarvittaessa.
 • Laulamisen tartuttavuudesta on vain vähän tutkimustietoa, mutta riski on suurempi, sillä hengitysteistä voi lähiympäristöön tulla runsaasti pisarointia. [2]
 • Suosittelemme mahdollisimman pitkää turvaväliä ja tutkimaan esimerkiksi kasvovisiirin käytön mahdollisuutta harjoituksissa.
 • Suosittelemme, että kapellimestari asettuu riittävälle etäisyydelle soittajista. Suosittelemme, että samaa ohjetta sovelletaan myös kuoronjohtajiin. [3]
 • Suosittelemme, että puhallinsoitinten kondensaatiovedet kerätään joko kertakäyttöisille liinoille tai henkilökohtaiseen astiaan. Puhallinsoittaja vie liinansa suljettuun roskikseen tai tyhjentää ja puhdistaa kondensaatiovesiastian itse.
 • Suosittelemme, että yhteisiä tarvikkeita ei käytetä. Kaikilla on omat nuotti- ja soitintelineet, kynät ja kumit sekä nuotit.
 • Suosittelemme, että soittajat huolehtivat itse soittimensa mahdollisista lisäpuhdistamistoimenpiteistä. Työnantajat toimittavat puhdistusaineita ja liinoja pyydettäessä.
 • Suosittelemme, että puhallinsoittajien mahdollinen huulten lämmittely suoritetaan siten, että aerosoleja ei pääse leviämään. Jos tiloja ei ole kaikille riittävästi, lämmittelyssä voidaan aerosolien leviämisen estämiseksi käyttää kasvovisiiriä tai suu-nenäsuojusta. [4]
 • Suosittelemme, että soittajat sekä muu henkilökunta käyttävät harjoituksissa suu-nenäsuojainta, visiiriä tai hengityksensuojainta. Työnantaja voi riskiarvioon perustuen edellyttää maskin käyttöä. Suojaimista syntyvän jätteen/pyykin käsittelystä on huolehdittava niin, ettei se aiheuta ylimääräistä tartuntariskiä.
 • Suosittelemme, että ruokailu suoritetaan etukäteen sovituissa vuoroissa niin, että kaikki eivät ole paikalla samaan aikaan. Vaihtoehtoisesti voidaan mahdollisuuksien mukaan levittäytyä useampaan tilaan.
 • Mikäli mahdollista, voidaan soitinsektioita pienentää tai vaihtaa ohjelmisto sopivaksi pienemmälle orkestraatiolle. Pyritään myös jakamaan orkesteri pienempiin ryhmiin, jotka ovat lähikontaktissa vain oman ryhmän kesken (esim. ruokailussa). Tällä vähennetään riskiä koko orkesterin mahdollisesta altistumisesta.
 • Mikäli mahdollista, suosittelemme ohjelmiston suunnittelua joustavasti niin, että se sisältää vaihtoehtoisia esityksiä/henkilöitä, jotta toiminnan jatkuvuus ei vaarannu.

Voit tutustua kansainvälisen muusikkojen liittojen katto-organisaation FIM:n suosituksiin. Erikokoisiin tiloihin piirrettyjä orkesterin lavakarttoja löydät täältä: Suomen kansallisooppera ja baletti ja Kuopion sinfoniaorkesteri.

Lähteet:

[1] Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohje siivoukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Viitattu 17.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[2], [3], [4] Sirpa Laitinen 17.6.2020. Työterveyslaitoksen asiantuntijan vastauksia avoimiin kysymyksiin sähköpostilla.


Päivitystiedot

Sivu päivitetty 3.6.2021: muutettu 2 metrin turvaväli riittäväksi etäisyydeksi.

Sivu päivitetty 22.2.2021: päivitetty 2 metrin turvaväli.

Sivu päivitetty 13.11.2020: lisätty tieto maskisuosituksesta ja -edellytyksestä sekä Koronavilkun käyttösuosituksesta.

Tämä ohjeistus on päivitetty 17.6.2020 projektin orkesterialatyöryhmässä, vetäjä: Helena Värri (helena.varri@sinfoniaorkesterit.fi). Orkesterialatyöryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet: Jasper Sarinko (Kuopion Musiikkikeskus, Kuopion kaupunginorkesteri), Ritva Kaukola (Radion Sinfoniaorkesteri), Antti Pylkkänen (Musiikkitalo), Jere Siukola (Helsingin kaupunginorkesteri), Patrik Stenström (Suomen Kansallisooppera ja -baletti; Muusikkojen liitto), Nikke Isomöttönen (Jyväskylä Sinfonia) ja Samuli Nuutinen (Suomen kansallisooppera ja -baletti).