Yleinen ohje

HUOM! Henkilöstöturvallisuus-alasivujen suositukset on alun perin laadittu loppukeväällä 2020. Esittävän taiteen kansallisia suosituksia voi noudattaa soveltuvasti viranomaisten ajankohtaiset ja alueelliset suositukset ja rajoitukset huomioon ottaen. Työnantajan tulee seurata aktiivisesti alueellista viranomaisviestintää.

Suosittelemme, että jokainen organisaatio päivittäisi riskiarvionsa ja ottaisi huomioon fyysisen työsuojelun lisäksi psyykkisen työsuojelun näkökulmat. Esittävän taiteen alalle löytyy helppokäyttöinen ja maksuton riskiarviointityökalu OiRA (Online interactive Risk Assessment) [1]. OiRA on laadittu toimialakohtaisesti tukemaan esittävien taiteiden työpaikkoja riskienarvioinnin toteuttamisessa. Työkalu soveltuu hyvin myös pienille toimijoille.

Suosittelemme riskiarvioon perustuen purkamaan sellaisia toimintamalleja ja rajoituksia, joihin ei enää ole tarvetta.

Seuraavia ohjeita tulee noudattaa vain soveltuvasti edellä mainitut kohdat huomioon ottaen:

Yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä tartunnat on se, että sekä oireilevat työntekijät että asiakkaat jäävät kotiin. Esittävien taiteiden alalla tämä tarkoittaa suurta työkulttuurin muutosta – pandemia-aikana ei enää tulla töihin sairaana, vaan jäädään kotiin matalalla kynnyksellä.

Muut toimenpiteet vähentävät riskiä oireettoman tartunnan leviämisestä. Näitä toimenpiteitä ovat yleiset ohjeistukset:

 • lähikontaktien vähentämisestä
 • riittävästä etäisyydestä muihin ihmisiin
 • maskien käyttämisestä mahdollisuuksien mukaan kaikissa tilanteissa (suosittelemme FFP2-maskia niihin tilanteisiin, joissa riskienarviointiin perustuen nähdään tarve paremmalle suojaukselle)
 • käsihygieniasta (saippuapesu ja käsidesi) [2]
 • yleiset koronasiivousohjeet [3]

Esittävien taiteiden alalla lähikontakteja ei voida täysin välttää (etenkin esiintyjät näytöstyössä), joten lähikontaktien määrän ja keston rajoittaminen nousee tärkeäksi keinoksi tartuntojen välttämisessä. Suosittelemme, että työyhteisössä jakaudutaan tiimeihin (tai ”perheisiin”), joissa työtoverit eivät vaihdu ja vältetään kontaktia muiden tiimien jäseniin. Näin pyritään estämään mahdollisten tartuntojen leviäminen koko työyhteisöön. On myös syytä kiinnittää huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen: halaamista ja kättelemistä on vältettävä pandemia-aikana. Suosittelemme, että henkilöstö käyttää maskia mahdollisuuksien mukaan kaikissa tilanteissa.

Jokaisen organisaation on noudatettava viranomaisten ohjeita. Mikäli kansallinen ohjeistus on ristiriidassa viranomaisten ohjeistuksen kanssa, on noudatettava viranomaisten ohjeistusta.

Yleisesti viruksesta

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Kun henkilö yskii tai aivastaa, voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat jäädä hetkeksi ilmaan aerosolimuodossa. Koronavirus voi tarttua myös ilmavälitteisesti pienten aerosolien muodossa. [4]

Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, mutta pintojen osuus taudin leviämisessä ei ole nykytiedon valossa merkittävä.

Herkillä laboratoriomenetelmillä on havaittu, että virus voi säilyä erilaisilla pinnoilla muutamista tunneista jopa kolmeen päivään. [5]

Valtaosa koronavirustartunnan saaneista sairastaa lievän taudin. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus tai diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. [6]

Koronavirustartunnan oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. [7]

Kansallisen ohjeistuksen julkaisuhetkellä koronavirusepidemia Suomessa on jatkanut hidastumistaan. Alueelliset erot ovat suuria. [8]

Riskiarvio ja työnantajan vastuut

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. [9] Työnantajan on arvioitava kaikkien työntekijöiden, työtehtävien ja työpisteiden turvallisuus. [10] Arvio on tehtävä yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja työntekijöiden kanssa. Työnantajan on perehdytettävä henkilökunta toimimaan ohjeiden mukaisesti.

Riskiarvion teossa voi käyttää apuna esimerkiksi kyselyä henkilöstölle. Arviossa on huomioitava sekä fyysiset että psykososiaaliset riskit (kuten pelko työpaikalle paluusta tai turvaohjeiden noudattamisesta johtuva lisääntynyt työmäärä). Lisäksi on huomioitava riskiryhmät. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa lähikontaktien määrä ja kesto ja mahdollisuus suojautumiseen.

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin esimerkin henkilökunnalle lähetettävästä riskiarviokyselystä voit katsoa täältä.

Suosittelemme, että yhteistyö työterveydenhuollon kanssa on jatkuvaa. On tärkeää suojata riskiryhmiä, ohjata pelkoa tai ahdistusta tuntevat työntekijät työterveydenhuollon piiriin ja huolehtia siitä, että pääsy koronavirustestiin on vaivatonta.

Suosittelemme, että ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä jatketaan epidemia-aikana, jotta sairaana kotiin jääminen olisi mahdollisimman helppoa.

Suosittelemme tutustumaan myös Työterveyslaitoksen toimintaohjeeseen työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi sekä ohjeeseen henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana.

Koronarokotukset ja testaus

Työpaikalla voidaan keskustella työntekijöiden koronarokotustilanteesta. Lainsäädäntö ei rajoita suullista tietojen vaihtoa ja keskustelua. Jos tietoa rokotuksesta ei viedä mihinkään työnantajan järjestelmiin, asiasta keskustelemiselle tai kysymiselle ole esteitä.

Tieto rokottamisesta tulee saada työntekijältä itseltään. Muualta tiedon voi saada vain työntekijän antamalla suostumuksella. Työntekijällä ei ole velvollisuutta antaa tietoa rokotuksistaan.

Tieto rokotuksesta on henkilötieto, johon sovelletaan yleisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja periaatteita. Tiedon tulee olla työsuhteen tai työtehtävän kannalta tarpeellinen. Työnantajan tulee huolehtia myös siitä, että tietoa rokotuksesta käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Koronatesti on terveystesti, jonka voi suorittaa vain terveydenhuollon ammattilainen. Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä ketään testiin. Työpaikalla voidaan hyödyntää myös pikatestejä. Koronan pikatestaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Pikatestaus on mahdollista esimerkiksi antamalla testejä työntekijöiden käyttöön. Jos tulos on positiivinen, tulee työntekijän hakeutua varsinaiseen koronatestiin. Pikatestauksesta tulee laatia kirjalliset ohjeet.

Yhteisten tilojen käyttö

 • Lähikontaktien rajoittaminen voidaan ulottaa myös työpaikan yhteisiin tiloihin kulkurajoituksilla, eli että jokaiselle osastolle/työtiloihin on pääsy vain henkilöillä, joille se on välttämätöntä.
 • Eri tiimien ruokailuun ja tauoille menoa on suositeltavaa porrastaa, jotta tiimien keskinäistä kohtaamista saadaan vähennettyä.
 • Mikäli mahdollista, myös sisäänkäyntejä ja taukotiloja voi jakaa eri tiimien välillä.
 • Joissain toimitiloissa voi myös olla hyvä määritellä yhdensuuntaiset kävelyreitit, esimerkiksi sisäänkäynti ja uloskäynti erikseen, mikäli on tarpeen vähentää vastakkaista liikennettä.
 • Suosittelemme, että ahtaisiin tiloihin (taukotilat, hissit, wc-tilat) ei mennä kuin muutama henkilö kerrallaan ja suositaan portaita hissien sijasta. [11]
 • Yhteiskäytössä olevien esineiden kuten mikron ja tietokoneiden näppäimistöjen puhtaudesta on huolehdittava erityisen huolellisesti. Kaikki usein kosketeltavat pinnat (esim. ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat, vesihanat) tulee puhdistaa huolellisesti ja usein. Siivoukseen löytyy ohjeita Työterveyslaitoksen sivuilta.

Toiminta tartuntatilanteessa

Jos työntekijällä todetaan koronavirustartunta, tartuntatautilääkäri ja hoitava taho ohjeistavat jatkotoimenpiteistä.

 • Mikäli oireet alkavat kotona, pysytään kotona ja otetaan tarvittaessa yhteys työterveyshuoltoon.
 • Mikäli oireet alkavat työpaikalla, ohjataan työntekijä joko kotiin tai tilaan, jossa ei voi tartuttaa muita, mutta josta on puhelinyhteys työterveyshuoltoon.
 • Pyritään kartoittamaan altistuneet henkilöt 24 tunnin ajalta ennen oireiden syntyä. Varsinaisesta jäljittämisestä on vastuussa kunnan tartuntatautilääkäri.
 • Työnantaja saa kertoa, että jollakulla työpaikalla on todettu tartunta, mutta ei saa nimetä tartunnan saanutta henkilöä. [12]
 • Esimiehillä tulisi kartoitusta varten olla työvuorolistoista ajantasainen tieto.

Vierailevat työntekijät ja esitykset

Suosittelemme, että vierailevat työntekijät perehdytetään etukäteen talon turvaohjeistuksiin ja sitoutuvat työskentelemään kunkin talon turvaohjeistuksien mukaisesti.

Eri ammattiryhmien toimintasuositukset

Kansallisen ohjeistuksen alatyöryhmien tarkempia toimintasuosituksia on laadittu näyttämöllä, tarpeistossa, lavastamossa, puvustossa, naamioinnissa ja orkestereissa työskenteleville.

Erityisesti asiakaspalvelijoiden työturvallisuuteen liittyviä ohjeita löytyy Työterveyslaitoksen ohjeessa palvelualoille. [13]

Suosittelemme, että niissä ammattiryhmissä, joissa työtä voidaan tehdä myös etäyhteyksillä, harkitaan etätyön jatkamista. Etenkin kokouksia on hyvä harkita pidettäväksi edelleen etäyhteyksillä. Erityisesti on huomioitava työntekijät, jotka tekevät työtä useammalle organisaatiolle tai liikkuvat eri ammattiryhmien välillä. Suosittelemme, että organisaatiot tarjoavat työntekijöilleen tukea tietotekniikan kanssa tarvittaessa.

Lisätietoa

Lisätietoa työnantajille ja työntekijöille löytyy muun muassa näiltä sivustoilta:

Lähteet:

[1] Esittävän taiteen alan OiRA https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/esittava-taide/esittava-taide/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffi%2Fesittava-taide%2Fesittava-taide , viitattu 6.10.2021.

[2] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.6.2020. Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus. Viitattu 14.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

[3] Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Viitattu 14.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[4] Työterveyslaitos 3.6.2020. Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. Viitattu 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille

[5] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.6.2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Viitattu 14.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

[6] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.6.2020. Oireet ja hoito – koronavirus. Viitattu 16.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

[7] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.6.2020. Oireet ja hoito – koronavirus. Viitattu 15.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

[8] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 14.6.2020. Tilannekatsaus koronaviruksesta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

[9] Työterveyslaitos 3.6.2020. Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. Viitattu 14.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille

[10] Aluehallintovirasto 9.4.2020. Tiedotteet 2020. Työnantajan pitää arvioida koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit (Työsuojelu) Linkki.

[11] Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen. Hyviä käytäntöjä yritysten käyttöön. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK – 19.05.2020, 1. Riittävän fyysisen etäisyyden varmistaminen työntekijöiden välillä. https://ek.fi/wp-content/uploads/Turvallinen-tyo-asiointi-ja-liikkuminen_hyvia-kaytantoja-yrityksille_opas_19052020.pdf

[12] Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020. Usein kysyttyä koronaviruksesta ja tietosuojasta. Viitattu 14.6.2020. https://tietosuoja.fi/koronavirus

[13]  Työterveyslaitos 3.6.2020. Ohjeistus palvelualoille Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Viitattu 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle


Päivitystiedot:

Sivu päivitetty 10.1.2022: päivitetty rajoitusten jatkuminen.

Sivu päivitetty 6.10.2021: päivitetty rajoitusten päättyminen, suositusten soveltuva noudattaminen sekä riskiarvion päivittäminen.

Sivu päivitetty 13.8.2021: lisätty maininta FFP2-maskista, lisätty kappale ”Koronarokotukset ja testaus” sekä päivitetty tieto ilmavälitteisen tartunnan mahdollisuudesta.

Sivu päivitetty 3.6.2021: muutettu 2 metrin turvaväli riittäväksi etäisyydeksi.

Sivu päivitetty 22.2.2021: päivitetty 2 metrin turvaväli sekä suositus maskin käyttöön kaikissa tilanteissa.

Sivu päivitetty 3.11.2020: lisätty yleinen maskisuositus.