Teaterkort

Teaterkortet är ett förmånskort som Finlands Teatrar rf, Teatercentrum rf, Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf (Sunklo) samt Finlands Skådespelarförbund rf erbjuder professionella inom teaterbranschen.

Samarbetspart i fråga om kortet är också Teaterns informationscentral (TINFO), som är medlem av Finlands ITI-centrum och det internationella The International Theatre Institute (ITI). Kortet berättigar till rabatt vid de flesta teatrar i hemlandet och utomlands. Teatrarna fastställer själva sina rabatter.

Dessutom beviljar Teater- och Mediearbetarna i Finland (TeMe) ett eget kort till sina medlemmar, som berättigar till motsvarande rabatter för yrkesfolk vid många inhemska teatrar.

Teaterkortet blir fyraårigt från början av år 2014

STEFI, Teatercentrum, Skådespelarförbundet och Sunklo har avtalat om en förnyelse av kortet från början av år 2014. De gamla kortens giltighetstid avslutas 31.12.2013 och efter det får man inte längre årsmärken till dem.

I fortsättningen är korten man beställer fyraåriga och man behöver inte längre klistermärken eller fotografier till dem. Kortens utseende är enhetligt. Namnet på det kort STEFI och Teatercentrum erbjuder är fortsättningsvis Teaterkort. Skådespelarförbundets och Sunklos kort fungerar för sin del som medlemskort för organisationerna och har namnet Medlemskort.

Vem kan man bevilja ett kort?

STEFI beviljar kort till sina medlemsteatrars personal, styrelsemedlemmar och andra representanter samt till personalen inom branschens organisationer som inte får motsvarande kort via sitt eget fackförbund. Teaterbranschens organisationer kan också ansöka om kortet för sina anställda från STEFI. Teaterkortet beviljas inte frilansar och pensionerade.

Lista över teatrarnas förmåner till yrkesfolk

På bifogade lista finns uppgifter om de teaterkortsförmåner som STEFI:s medlemsteatrar, Teatercentrums medlemmar samt Finlands Nationalopera beviljar. Listan uppdateras årligen under vårsäsongen. Förändringar i förmånerna är möjliga under produktionsperioden så det är skäl att kolla upp saken då man bokar biljett. Ett giltigt kort bör alltid visas upp då man löser ut biljetten.

Riksomfattande kortförmåner för yrkesfolk (på finska)

Beställningar och priser

Man ansöker om ett teaterkort via sin egen arbetsgivare. I ansökan bör ingå ett förordande av teatern eller organisationen om att det ska beviljas. Korten sänds till arbetsgivaren och debiteras även denne.

Teaterkortansökan

Pris: 20 € /st, till beställningarna läggs en behandlingsavgift 8,06 € / räkning.

Tilläggsinformation:
Informatör
petra.viitanen@suomenteatterit.fi