Organisationen och medlemskap

Finlands Teatrar rf är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Organisationen arbetar för att trygga sina medlemsteatrars verksamhetsförutsättningar och för att möjliggöra att det görs god teater i Finland.

Medlemskap

För att kunna bli medlem av Finlands Teatrar rf  bör teatern få stadigvarande offentligt understöd från stat eller stad samt följa kollektivavtalen inom branschen. Ansökan sker genom fritt formulerad ansökan riktad till styrelsen för Finlands Teatrar rf.

Finlands Teatrar rf har 73 medlemsteatrar, som ger en mångsidig bild av den finländska teaterkonsten över hela landet. Medlemmar är stadsteatrar, mindre professionella teatrar, dockteatrar och barnteatrar, dansteatrar, cirkus, svenskspråkiga teatrar samt Finlands Nationalteater. En del teatrar fungerar även som region- och turnéteatrar.

Stadgeenliga möten

Finlands Teatrar rf:s högsta beslutande organ är årsmötet. Till detta möte är medlemsteatrarna berättigade att, i enlighet med sin storlek, sända en till tre representanter. Mötet anordnas i tur och ordning vid olika teatrar i april.

Finlands Teatrar rf:s styrelse

Finlands Teatrar rf:s högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket medlemsteatrarna, utgående från teaterns storlek, är berättigade att sända 1-3 representanter. Årsmötet väljer Finlands Teatrar rf:s tiomannastyrelse, vilken ansvarar för förbundets centrala beslutsfattande. Styrelsemedlemmarna väljs för en verksamhetsperiod på två år.

Delegationer och övrig representation

Vid Finlands Teatrar rf verkar två delegationer, Barn- och dockteaterdelegationen samt Dansteaterdelegationen, som kartlägger och ger information som främjar branschen i frågor som ansluter sig till delegationernas verksamhetsområden gällande teatrarna, kommunerna och staten, samt utför utvecklingsarbete inom deras egna verksamhetsområden.

Finlands Teatrar rf som delägare

STEFI främjar sina medlemsteatrars ställning också genom att fungera som delägare i följande bolag verksamma inom teatersektorn.

Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy
Nordic Drama Corner är en finländsk pjäsagentur, vars verksamhet har en starkt internationell prägel. Man erbjuder de finländska teatrarna ett heltäckande urval av utländsk dramatik, men också verk av vårt lands främsta dramatiker.

www.dramacorner.fi

Teatteri&Tanssi-lehti
Teatteri&Tanssi-lehti är en tidskift för scenkonst, som innehåller artiklar om teaterutövare och föreställningar, recensioner, nyheter, opinioner, aktuella och debattväckande ämnen samt premiärer och repertoarer vid teatrarna i hela landet.

www.teatteritanssi.fi

Servicen Kultur för alla
Finlands Teatrar rf deltog år 2012 i  den gemensamma beredningen av en organisation för kulturbranschen, genom att grunda en självständig förening För kultur på lika villkor rf  som bakgrundsorganisation till Servicen Kultur för alla. Finlands Teatrar rf hörde till föreningens stiftande medlemmar. Servicen Kultur för alla främjar kulturtjänster som beaktar publik av olika slag och öppnar vägen för deltagande.

www.kulttuuriakaikille.fi