Juridiska tjänster och gällande avtal

Finlands Teatrar rf erbjuder sina medlemmar mångsidiga förmåner, som teatrarna och deras personal kan dra nytta av i sin verksamhet.

Till de juridiska tjänster som organisationen ger sina medlemsteatrar hör rådgivning i frågor anslutna till tillämpningen av arbetslagstiftningen och kollektivavtal, samt frågor gällande upphovsrätt och avtalsrätt.

Finlands Teatrar rf:s jurist Juha Kairtamo ansvarar för de juridiska frågorna, förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi.

Dessutom hittar man den senaste kollektivavtalsinformationen specificerad i våra aktuella nyheter (huvudsakligen på finska). På Finlex, som är Finlands elektroniska författningssamling kan man bekanta sig närmare med Teater- och orkesterlagen 3.8.1992/730 samt med aktuella författningar och ursprungliga författningssamlingar.

Länk till Teater- och orkesterlagen

Kollektivavtalen

Som riksomfattande arbetsgivarorganisation förhandlar Finlands Teatrar rf om, ur teaterverksamhetens synpunkt, viktiga kollektivavtal. I kollektivavtalen kommer man överens om minimivillkoren i ett arbetsförhållande. Av de kollektivavtal som Finlands Teatrar rf sluter är Teaterbranschens kollektivavtal och Skådespelarnas teaterkollektivavtal allmänt bindande.

Finlands Teatrar rf förhandlar också med Finlands Nationalteater om kollektivavtalen gällande teknik och ansvariga. Detta avtal kan erhållas från nämnda teater.

Att avtalen är allmänt bindande förpliktar arbetsgivare, som inte är organiserade eller hör till Finlands Teatrar rf och som inte med stöd av lagen om kollektivavtal skulle vara bundna av ifrågavarande avtal, att följa bestämmelserna om anställningens villkor och arbetsförhållanden i detta kollektivavtal som bör anses representera branschen. I regel åsidosätter ett allmänt bindande kollektivavtal villkoren i arbetsavtal som strider mot kollektivavtalet.

Kollektivavtalen

Kollektivavtal för teaterbranchen 2022–2024
Kollektivavtal för skådespelare 2022–2024
Kollektivavtal för teatermusiker 2022–2024

Kollektivavtal för teaterbranchen 2020–2022
Kollektivavtal för skådespelare 2020–2022

Kollektivavtal för teaterbranchen 2018–2020

Kollektivavtal för teaterbranschen 2014–2016
Kollektivavtal för skådespelare 2014–2016
Kollektivavtal för teatermusiker 2014–2016

Kollektivavtal för teaterbranschen 2011–2013 (889 kb)
Kollektivavtal för skådespelare 2010–2013 (476 kb)
Kollektivavtal för teatermusiker 2012–2013 (75 kb)

Länk till andra äldre kollektivavtal

Lönetabeller

Aktuella lönetabeller i anslutning till gällande kollektivavtal. Närmare info om lönetabellerna ger förbundets jurist. Information i anslutning till kollektivavtalen hittar du i TES-tiedotteet under rubriken Ajankohtaista (på finska).

Lönetabeller på finska (på svenska efter den finska texten)

Äldre lönetabeller (på finska) fr.o.m. 1.7.2014

Avtal om ersättningar för nyttjandet av pjäser och ljudupptagningar

Finlands Teatrar rf och Finlands dramatiker och manusförfattare rf sluter rekommendationsavtal gällande erättningar för nyttjandet av inhemska pjäser. Avtalet med Gramex täcker för sin del ersättningar för nyttjandet av ljudupptagningar samt kopieringstillstånd.

Finlands dramatiker och manusförfattare rf

I kraftvarande överlåtelseavtal gällande uppföranderättigheter, avtal om beställning av pjäser och rekommendationstariff för pjäser som är mer än och mindre än 2 h långa. Avtalets nivå granskas tidvis. Det är inte allmänt bindande. Avtalsmodellerna är på finska.

Upphovsrättsorganisationen för utövande konstnärer och ljudupptagningsproducenter GRAMEX rf

Avtalet innehåller ersättningar i enlighet med upphovsrättslagen för användningen av skyddade ljudupptagningar i teatrarnas produktioner samt de tillstånd som behövs för att kopiera en ljudupptagning till upptagningar som görs för att användas i teaterproduktioner.

Länk till gällande avtal (på finska)

Upphovsrättsinformation

Frågor i anslutning till upphovsrätten inom de kreativa branscherna har omfattande och sakkunnigt behandlats i Konstuniversitetens upphovsrättsservice. Material finns på nätet under adress http://copyright.aalto.fi.

Teosto och musikförläggarna: Ändringar i villkoren för användandet av musik

Praxisen gällande licenser och villkor för användandet av musik i scenkonstverk ändrades fr.o.m. 1.1.2014. I fortsättningen ansöker teatrarna för det mesta om licens av förläggarna.

Teostos och Suomen Musiikkikustantajats information om ändringarna kan läsas (på finska) på Finlands Teatrar rf:s webbadress (publicerad 18.12.2013)

Närmare info i ämnet samt en lista över de förläggare som är med efter revideringen finns på Suomen Musiikkikustantajats webbadress.