Covid-19: Framsida

Välkommen att bekanta dig med anvisningarna för scenkonst sektorns arbete och föreställningar under undantags tiden

De nationella rekommendationerna för säkert sätt att bygga, öva och framföra produktioner har skapats genom samarbete mellan organisationer, institutioner och professionella som konkret utför arbetet, för fri användning inom hela konstfältet. Syftet med rekommendationerna är att ge anvisningar och verktyg åt organisationer inom branschen för skapande av egna lokala corona-anvisningar samt till stöd för anordnande av praktisk verksamhet under undantagstiden. Vid skrivandet av rekommendationer har man konsulterat Arbetshälsoinstitutets covid-19-experter.

OBS.! Rekommendationerna på dessa sidor skrevs ursprungligen i slutet av våren 2020. Nationella rekommendationer för scenkonst kan tillämpas med beaktande av myndigheternas aktuella och regionala rekommendationer och restriktioner.

Anvisningar som skulle som sådana kunna tillämpas inom all scenkonst är det inte möjligt att ge, eftersom organisationerna, arbetssätten och arbetsutrymmet varierar stort inom scenkonsten.

Därför ska organisationer alltid själva göra en lokal riskbedömning och en säkerhetsplan för huset, så grundligt som den aktuella epidemi situationen förutsätter.

Finland har för närvarande en så kallad hybridstrategi i bruk i bekämpningen av coronaepidemin. I strategin är åtgärderna indelade enligt den lokala nivån av epidemins spridning, och beslutsmakten för bestämmelser i samband med bekämpning av epidemins ligger på regionerna, alltså i praktiken hos regionförvaltningsverken och kommunerna. Nivåerna av epidemins spridning är grundnivå, accelerationsskede och spridningsskede. På grund av hybridstrategin ska man följa de regionala bestämmelserna.

Ifall de nationella rekommendationerna är till någon del i konflikt med aktuell myndighetsanvisning, så ska man alltid främst följa myndighetens anvisningarna.Den ursprungliga anvisningen skrevs under maj-juni 2020, och man strävar efter att uppdatera den ifall myndighetsanvisningarna förändras eller epidemisituatonen förändras. För att till denna del verifiera anvisningens aktualitet uppdateras det i slutet av varje sida information om eventuella ändringar i anvisningen samt tidpunkten för ändringarna.

Projektets bakgrund

Bakom sammanställandet av anvisningen ligger en projektgrupp formad av Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry och Suomen kansallisooppera ja -baletti, som kallat in yrkespersoner från olika håll i Finland till yrkesbaserade arbetsgrupper, från så olika hus som möjligt. Därtill har arbetet utvärderats av en utvärderingsgrupp med bred representation från hela fältet.

Anvisningen har skapats för att komplettera myndigheternas anvisningar för att säkerställa att man inom scenkonsten fäster under undantags tiden tillräckligt genomgående uppmärksamhet vid både arbets- och publik säkerheten.

Deltagare i projektgruppen under våren 2020:

Ordf. Arto Valkama (Turun kaupunginteatteri), Kaisa Paavolainen (Teatterikeskus ry), Samuli Nuutinen (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Miika Suomalainen (Suomen Kansallisteatteri), Antti Timonen (Helsingin kaupunginteatteri), Timo Tuovila (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Anna Veijalainen (KokoTeatteri), sekreterare/projektchef Minna Nieminen, Ritva Kaukola (Radion sinfoniaorkesteri), Teemu Kirjonen (Sinfonia Lahti), Leevi Mentula (Suomen Teatterit ry), Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry) och Helena Värri (Suomen Sinfoniaorkesterit ry).

Projektets arbetsgrupper

Rekvisita (ledare: Elina Terho, Suomen Kansallisooppera ja -baletti)
Kostymateljén (ledare: Nina Virkki, Helsingin kaupunginteatteri)
Maskering (ledare: Henri Karjalainen, Helsingin kaupunginteatteri)
Dekor Verkstaden  (ledare: Tapio Säkkinen, Suomen Kansallisooppera ja -baletti)
Säkerställande av kontinuitet (ledare: Joachim Thibblin, Svenska Teatern)
Public Säkerhet (ledare: Antti Pylkkänen, Musiikkitalo)
Orkester (ledare: Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry)
Scen Verksamhet (ledare: Vesa Huittinen, Oulun kaupunginteatteri).


Uppdatering

Uppdaterat 10.1.2022: regionala restriktioner fortsätter.

Uppdaterat 6.10.2021: både på Framsidan och under Personalsäkerhet har upphörande av restriktioner och lämpligt iakttagande av rekommendationer uppdaterats.

Uppdaterat 1.10.2021: under Publiksäkerhet har upphörande av mötesrestriktioner från regionalförvaltningsverket uppdaterats och en rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) 1.10.2021 har tillagts.

Uppdaterat Personalsäkerhet-sidan 13.8.2021: lagts till omnämnande om FFP2-ansiktsskydd, lagts till stycket ”Coronavaccineringar och testning” samt uppdaterats informationen om möjligheten av smitta via luften.

Uppdaterats 3.6.2021. Tillagts: THL:s och UKM:s nya anvisning (31.5.2021) och tillräckligt avstånd.

Uppdaterats 23.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd och mask rekommendation.

Uppdaterats  6.11.2020. Tillagts: hybridstrategin.

Uppdaterats 7.8.2020.