Scenverksamhet

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna anvisningar för coronastädning[1] och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för dem som arbetar på scen.

 • Den ovanliga situationen kräver även ändringar inom scenkonstens arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som känner sjukdomssymtom kan inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar fortsättningsvis egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar att det i samband med scenarbete används mask i den utsträckning det är möjligt.
 • Observera att scenkonstens särdrag är att nära kontakt mellan artister inte går att fullständigt undvika.

För arbete på scen rekommenderas även dessa åtgärder:

Sjukdomsfall och reservpersoner:

 • Vi rekommenderar att man enligt möjlighet tar i bruk ett system med reservpersoner, antingen genom att använda vikarielista eller genom att i kors vara reserv för varandra.
 • Då inhoppningar eventuellt ökar, bör man fästa uppmärksamhet vid att ansvar och orderkedjor är är tydliga, så att arbetssäkerheten inte riskeras. Man bör även beakta den extra tid som krävs för tilläggsövningar och introduktion.
 • Vi rekommenderar att arbetsgivare väljer för varje avdelning en ansvarsperson, som ansvarar för introduktion av säkerhetsanvisningarna åt avdelningens personal. Samtidigt åläggs personalen ansvar att följa de givna säkerhetsanvisningarna.
 • Vi rekommenderar, att man även inom den fria sektorns produktioner eller i icke-hierarkiska verksamhetsmiljöer i arbetsgruppen väljer en ansvarsperson som sköter introduktionen av säkerhetsanvisningarna.

Om gästande arbetstagare:

 • Vi rekommenderar, att man tillämpar samma regler för gästande arbetstagare gällande företagshälsovården i samband med ärenden relaterade till coronamisstanke, och att de på förhand förbinder sig till husets coronaanvisningar. Enligt möjlighet bör man sträva efter att placera gästande personer i andra omklädningsutrymmen än den fasta personalen.

Gemensamma utrymmen, pauser och måltider:

 • Vi rekommenderar, att samtidigt besöks omklädningsrum, pausrum eller andra trånga utrymmen av endast 1–2 personer som beaktar säkerhetsavståndet. Man bör dock beakta helhetsrisken så att det inte uppstår trängsel någon annanstans.
 • Vi rekommenderar, om möjligt, att arbetstagare inom olika produktioner sprids ut och använder olika omklädningsrum/pausrum.
 • Vi rekommenderar, att övningsschemat läggs så att eventuell personal på olika scener inte har paus eller mat samtidigt, till exempel genom lägga upp starttider stegvis för olika scener.
 • Vi rekommenderar, att teamen tar paus och matpaus i skift enligt överenskommelse på förhand, så att det inte uppstår onödig kontakt med andra team. Ifall möjligt kan mat- och pausutrymmen spridas ut till olika utrymmen.
 • I pausutrymmena bör man komma ihåg att torka av sådant som är i gemensamt bruk, såsom mikrovågsugnen, samt god handhygien.
 • Det ska dagligen utföras effektiverad städning av utrymmen, beröringsytor och gångvägar enligt allmän anvisning för coronastädning.

Personal som arbetar på scen:

 • Vi rekommenderar, att scenarbetare har tillgång till tillräckligt antal personliga arbetshandskar, som regelbundet desinficeras och byts ut
 • Vi rekommenderar, att arbetskläder och skyddsutrustning, såsom skyddshjälmar eller -kepsar hålls i utrymmen reserverade för dem. Se till att personliga saker inte blandas ihop med varandra.
 • Vi rekommenderar, att personer som arbetar på scenen använder mun-nässkydd, visir eller andningsskydd. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • Ifall ovan nämnda skydd används, bör man sköta om hanteringen av avfall/tvätt så, att hanteringen inte ökar smittorisken.
 • Vi rekommenderar, att man sköter sin egen handhygien (tvåltvätt/handdesinficering) särskilt väl eller använder engångs- eller desinficerbara skyddshandskar, då man inom övnings- och föreställningsverksamhet hanterar föremål/kläder.
 • Vi rekommenderar, att det i scenutrymmet endast finns essentiell personal på plats vid övningarna.
 • Vi rekommenderar, att radiotelefoner som är i gemensamt bruk rengörs efter varje gång de har använts, och att man använder personliga hörlursdelar.
 • Personen som fäster mikrofoner ska fästa särskild uppmärksamhet vid handhygien mellan varje artist eller använda engångshandskar som byts.
 • Beträffande rengöring av trådlösa mikrofoner ska skaftet desinficeras efter varje gång den använts och ifall mikrofonens alla delar inte kan desinficeras, ska de delar som inte desinficerats lämnas orörda över natten, så att virusmängden hinner minska innan nästa användare. Ifall möjligt föredras personliga mikrofoner.[2]

Regissörer, koreografer och artister:

 • Vi rekommenderar, att regissörerna i samarbete med arrangören på förhand planerar och håller sig till ett övningsschema, så att inga extra personer kommer in i utrymmet för att vänta.
 • Vi rekommenderar, att regissören/koreografen håller säkerhetsavstånd även då man handleder artister.
 • Vi rekommenderar, att förhandsplanering, respons och möten, om möjligt, enligt hålls i skilda utrymmen eller på distans. 
 • Vi rekommenderar, att föreställningen övas med säkerhetsavstånd så långt som möjligt, innan man övergår till att öva så som i föreställningen. Ifall det förekommer utsättning för smitta eller misstanke om det i arbetsgruppen, kan man enligt husets linje även ordna distansövningar. Man kan lokalt överväga situationen och vara i kontakt med lokal myndighet för smittsjukdomar.
 • Vi rekommenderar, att man, om möjligt, i övandet av föreställningen utnyttjar smågruppsövningar.
 • För verk som innehåller väldigt mycket fysisk kontakt rekommenderar vi förutseende diskussion och vi uppmuntrar till att ta upp eventuella bekymmer med ansvarspersoner, företagshälsovården eller förtroendepersoner.
 • Vi rekommenderar, att varje arbetstagare handleds till att ta hand om sina egna saker, såsom manuskript, drickflaska, rekvisita och personliga arbetsverktyg, samt att föra dem tillbaka till sin plats då övningen är över. Rekvisita som använts i övningen förs till skilt bestämd rekvisitakärra/hylla, så att rekvisitören kan rengöra den.
 • Vi rekommenderar, att vattenflaskor fylls från bestämda kranar eller att man använder färdigt flaskvatten.
 • Vi rekommenderar, att man undviker onödig vistelse på scenens sidor. Under övningsperioden kan man till exempel använda aulans utrymmen som pausutrymmen, dit man går för att hålla paus på egna platser med säkerhetsavstånd.
 • Vi rekommenderar, att man inte tar med några extra personliga föremål till övningsutrymmet.
 • Vi rekommenderar, att man inte ordnar några rundvandringar i övnings- eller föreställningsutrymmena under pandemin.

Källor:

[1]  Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohjeistus siivoukseen Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Hänvisning 16.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[2] THL 2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Hänvisning 12.6. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika


Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdaterats den 22.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd.

Denna anvisning har uppdaterats den 18.6.2020 inom projektets arbetsgrupp för scenverksamhet, ledare: Vesa Huittinen (vesa.huittinen@ouka.fi). Deltagare i gruppens möten: Virpi Laine (Turun kaupunginteatteri), Timo Härkönen (Helsingin kaupunginteatteri), Mika Lehtinen (Tampereen Työväen Teatteri), Antti Timonen (Helsingin kaupunginteatteri), Antti Kauppi (AHAA Teatteri), Sasu Tuominen (Helsingin kaupunginteatteri), Anna-Maria Klintrup och Reija Wäre. Därtill har texten kommenterats av Mikko Makkonen (Tanssiteatteri Minimi) och Johannes Purovaara.