Orkestern och kören

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna coronastädanvisningar (beröringsytor torkas av med svagt basiskt medel och vid behov med desinfektionsmedel minst dagligen) och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för orkesterns arbete. Arbetsgivaren kan baserat på riskbedömning kräva användning av ansiktsmask. Generellt rekommenderas användning av mask i de situationer där det är möjligt.

 • Den ovanliga situationen har krävt ändringar inom scenkonstens arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som är sjuk får inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar fortsättning med egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar användning av appen Coronablinkern.
 • Vi rekommenderar undvikande av handskakning och kramar.

För arbete i orkester och kör rekommenderas även dessa:

 • Det ska dagligen utföras effektiverad städning av utrymmen, beröringsytor och gångvägar enligt allmän städanvisning. [1]
 • Vi rekommenderar, att det i omklädningsrum, pausrum eller andra trånga utrymmen samtidigt vistas endast 1–2 personer som beaktar säkerhetsavståndet. Man bör dock beakta helhetsrisken så att det inte uppstår trängsel någon annanstans.
 • Vi rekommenderar, att orkesterinspicienterna fäster särskild uppmärksamhet vid handhygien genom att tvätta/desinficera händerna mellan hantering av olika instrument. Orkesterinspicienterna bör ha tillräckligt med tid för arbetet (till exempel byggande av scen) utan andras närvaro. Vi rekommenderar, att inspicienten använder mun-nässkydd, visir eller andningsskydd vid närkontakt med musikerna. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • Vi rekommenderar, att medlemmarna i orkestern eller kören placeras med tillräckligt säkerhetsavstånd med hänsyn till eventuellt behov av längre avstånd på grund av luftflöden som orsakas av blåsande eller sång. Plexiglas som skydd för aerosoler kan användas vid behov.
 • Det finns endast lite vetenskaplig forskning om smitta via sjungande, men risken är större, då det kan komma ut rikligt med droppar från luftvägarna till närmiljön. [2]
 • Vi rekommenderar så långt säkerhetsavstånd som möjligt och att undersöka möjligheten att använda till exempel ansiktsvisir i övningarna.
 • Vi rekommenderar, att kapellmästaren placeras på tillräckligt avstånd från musikerna. Vi rekommenderar, att samma anvisning tillämpas även för körledare. [3]
 • Vi rekommenderar, att kondensvatten från blåsinstrument samlas antingen i engångsdukar eller i personligt kärl. Blåsmusikern för själv sin duk till sluten papperskorg eller tömmer och rengör kondensvattenkärlet själv.
 • Vi rekommenderar, att man inte använder gemensamma tillbehör. Alla har egna not- och instrumentställningar, pennor och suddgummin samt noter.
 • Vi rekommenderar, att musikerna själva sköter om eventuella extra rengöringsåtgärder för sitt instrument. Arbetsgivarna levererar rengöringsmedel och dukar på begäran.
 • Vi rekommenderar, att musiker som spelar blåsinstrument utför eventuell läppuppvärmning på sådant sätt, att aerosoler inte kan spridas. Ifall det inte finns tillräckligt med utrymmen för alla kan man i uppvärmningen använda exempelvis ansiktsvisir eller mun-nässkydd. [4]
 • Vi rekommenderar, att musikerna och övrig personal använder mun-nässkydd, visir eller andningsskydd vid övningarna. Arbetsgivaren kan baserat på riskbedömning kräva användning av ansiktsmask. Avfall/tvätt som uppstår från användning av skyddsutrustning ska behandlas så att det inte orsakar större smittorisk.
 • Vi rekommenderar, att måltider utförs i skift enligt ett på förhand bestämt schema, så att alla inte är på plats samtidigt. Alternativt kan man enligt möjlighet sprida ut sig i flera utrymmen.
 • Om möjligt, kan man minska ned instrumentsektionen eller byta programmet till ett som lämpar sig för mindre orkestrering. Man strävar även efter att dela in orkestern i mindre grupper, som endast är i kontakt inom sin egen grupp (t.ex. vid måltiderna). På detta vis minskar man risken för att hela orkestern blir utsatt för smitta.
 • Om möjligt, rekommenderar vi att programmet planeras flexibelt så att det omfattar alternativa föreställningar/personer, så att verksamhetens kontinuitet inte riskeras.

Du kan bekanta dig med rekommendation av den internationella takorganisationen för musikernas förbund, FIM, här. Du hittar ritade scenkartor för olika stora utrymmen här: Suomen kansallisooppera ja -baletti SKOB och Kuopion sinfoniaorkesteri.

Källor:

[1] Työterveyslaitos 28.5.2020. Ohje siivoukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Hänvisning 17.6.2020. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

[2] [3] [4] Sirpa Laitinen 17.6.2020. Svar på frågor per e-post av Arbetshälsoinstitutets expert


Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdateras den 23.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd.

Uppdaterats den 13.11.2020. Tillagts: mask rekommendation och Coronablinkern.

Denna anvisning har uppdaterats den 17.6.2020 inom projektets arbetsgrupp för orkester, ledare: Helena Värri (helena.varri@sinfoniaorkesterit.fi). I arbetet inom arbetsgruppen för orkester: Jasper Sarinko (Kuopion Musiikkikeskus, Kuopion kaupunginorkesteri), Ritva Kaukola (Radion Sinfoniaorkesteri), Antti Pylkkänen (Musiikkitalo), Jere Siukola (Helsingin kaupunginorkesteri), Patrik Stenström (Suomen Kansallisooppera ja -baletti; Muusikkojen liitto), Nikke Isomöttönen (Jyväskylä Sinfonia) och Samuli Nuutinen (Suomen kansallisooppera ja -baletti).