Kostymateljén

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna coronastädanvisningar (beröringsytor torkas av med svagt basiskt medel och vid behov med desinfektionsmedel minst dagligen) och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för kostymateljén och påklädare.

 • Den ovanliga situationen kräver även ändringar inom scenkonstens arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som känner sjukdomssymtom kan inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar fortsättning med egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar att personalen använder mask i alla de situationer det är möjligt.

För arbete i kostymateljén rekommenderas även dessa åtgärder:

Vid provning:

 • Båda parterna vid provningen ska tvätta händerna med tvålvatten eller använda handdesinfektionsmedel innan provning.
 • Man får inte delta i provning om man känner symtom på sjukdom. Efter sjukdom ska man ha en helt symtomfri dag.
 • Det ska dagligen utföras effektiverad städning av utrymmet och gångvägarna enligt den allmänna anvisningen för städning.
 • Vi rekommenderar, att provningar endast görs enligt ett på förhand överenskommet schema, så att man undviker köer och gruppbildning i korridorerna eller i provningsutrymmet. Man väntar på sin tid ute i korridoren.
 • Vi rekommenderar att båda parterna vid kostymprovning använder mun-nässkydd, visir eller ansiktsskydd. Skyddet ska tas på innan man träder in i rummet. Ifall visiren inte är i engångsbruk, ska dess yttre yta och beröringsytorna desinficeras vid varje paus och den ska dagligen tvättas med tvålvatten. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • Vi rekommenderar att man i provningen undviker onödigt diskussion ansikte mot ansikte.
 • Vi rekommenderar pauser mellan provningarna, så att man hinner ta paus från eventuella skydd, särskilt vid varmt väder. Samtidigt hinner luften delvis bytas i utrymmet.
 • Vi rekommenderar, att endast de personer som behövs, vistas i utrymmet under provningen.
 • Ifall man behöver prova kostymen på flera personer, rekommenderar vi att den del som kommer på ansiktet sprayas med alkohol eller annat desinfektionsmedel som lämpar sig för tyg.

I klädvården:

 • Observera att det finns inget vetenskapligt bevis för ozonskåpets effekt på coronavirus, och enligt instruktion av Institutet för hälsa och välfärd bör det inte användas. [1]
 • Observera att det inte finns bevis för att svett skulle sprida coronavirus.
 • Risken för att utsättas för smitta genom hantering av kostymer är liten, ifall man följer god handhygien.
 • Vi rekommenderar att man använder mun-nässkydd/ansiktsvisir/andningsskydd.
 • Vi rekommenderar, att tvättkorgar och transportkärror tvättas med svagt basiskt tvättmedel.
 • Vi rekommenderar, att man undviker att skaka om smutstvätt och att man vid tvättning av smutstvätt använder andningsskydd i det dammande arbetsskedet. För hantering av tydligt smutsiga kläder eller kläder med sekret, rekommenderar vi skyddshandskar. Man ska tvätta händerna efter att man hanterat tvätt. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • 70 C tvätt eller desinficerande tvättmedel dödar viruset, lägre tvättemperaturer minskar antalet virus och kräver längre tvättid för utplånande av viruset. [2]
 • Vi rekommenderar, att icke-essentiella tvättningar och reparationer görs först efter att man låtit kostymerna orört vila i flera timmars tid. Vid behov av direkt hantering rekommenderar vi användning av mun-nässkydd eller andningsskydd ifall det är fråga om ett dammande arbete eller kostym med tydligt smuts/sekret.
 • Virusets livs- och smittförmåga börjar genast avta, när det hamnar utanför människans kropp. Ju längre produkten är oanvänd, desto säkrare är den beträffande corona.
 • Anvisningen specificeras ifall det kommer nya forskningsresultat om tvättemperaturer eller hantering.

Vid påklädning på scen:

 • Vi rekommenderar att man använder mun-nässkydd/andningsskydd/visir.
 • Vi rekommenderar, att man, om möjligt, tvättar eller desinficerar sina händer efter varje kostymbyte. Vid slutande av dragkedja på ryggsidan eller vid annan verksamhet som sker bakom artistens rygg, är det dock inte nödvändigt att desinficera mellan varje byte.
 • Vi rekommenderar, att artisten själv klär på sig så långt som möjligt, och att artisterna hjälper varandra så att man kan minska kontakten med medlemmar inom andra team.

Syateljén:

 • Apparater som är i gemensamt bruk ska rengöras innan användning genom att de torkas av med svagt basiskt tvättmedel eller alkoholhaltigt rengöringsmedel.
 • Vi rekommenderar, att man begränsar antalet personer samtidigt i små utrymmen för att kunna uppnå säkerhetsavståndet.
 • Vi rekommenderar, att utrymmet delas upp med plexiglas eller skärmar, ifall man inte på annat sätt kan uppnå säkerhetsavstånd.

Allmänt om kostymer:

 • Om möjligt bör inte kostymer i gemensamt bruk användas i samma föreställning så att man inte hinner desinficera eller tvätta dem emellan. Smittorisken via gemensamma kostymer är dock liten.
 • Man bör akta att artisternas huvudbonader och accessoarer som kommer nära ansiktet inte blandas med varandra.

Du kan bekanta dig med exempel på säkerhetsanvisning för kostymateljén från Helsingfors stadsteater genom att klicka på länken.

Källor:

[1] THL 2020. Älä käytä otsonointia koronan torjuntaan. Hänvisning 27.4. https://thl.fi/fi/-/ala-kayta-otsonointia-koronan-torjuntaan

[2] Laitinen, Sirpa 2020. Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet teatterityössä. Power point -presentation av äldre sakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet på den 3.6 i evenemang av puvustokilta.

”Riittävä lämpö: yli +70 Celsiusastetta vähintään muutaman minuutin ajan tuhoaa

viruksen. Alhaisemmat pesulämpötilat vähentävät virusten määrää.

 • Detergentin eli pesuaineen käyttö vähintään 20-30 sekunnin ajan vähentää määrää.
 • Desinfiointiaineen käyttö liuoksena vähintään 0,5-1 minuutin ajan tuhoaa viruksen.
 • Alkoholi (yli 70 %) (käsihuuhteissa yli 60 %)
 • Formaldehydi (yli 1:1000)
 • Natriumhypokloriitti (yli 0,05-0,1 %)
 • Vetyperoksidiliuos (yli 0,5 %)”

Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdaterats den 22.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd och mask rekommendation.

Denna anvisning har uppdaterats den 18.6.2020 inom arbetsgruppen för kostymateljén, ledare: Nina Virkki, Helsingin kaupunginteatteri (nina.virkki@hkt.fi). Andra deltagare i gruppens möten: Nina Hanhisuo (Tampereen Teatteri), Katja Karjalainen (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Emmi Vainio (Hämeenlinnan teatteri), Kaisa Rautakoski (Svenska Teatern), Heli Hynynen (Suomen Kansallisteatteri), Suvi-Tuulia Meskus (Rovaniemen teatteri), Ellinor Hellström (Åbo Svenska Teatern)  och Tiina Sivonen (Helsingin kaupunginteatteri).