Rekvisita

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna anvisningar för coronastädning (beröringsytor torkas av med svagt basiskt medel och vid behov med desinfektionsmedel minst dagligen) och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för arbete med rekvisita.

 • Den ovanliga situationen kräver även ändringar inom scenkonstens arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som känner sjukdomssymtom kan inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar  fortsättning med egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar att man beträffande storleken på utrymmen tar i beaktande antalet personer som använder utrymmet, så att man kan hålla säkerhetsavstånd.
 • Vi rekommenderar att personalen använder mask i alla de situationer det är möjlig.

Allmänt om arbetet inom rekvisita:

 • Vi rekommenderar att man tar i bruk eller vidgar vikariesystem.
 • Särskilt om arbetsplatsen endast har endast en rekvisitör bör man förbereda sig inför frånvaro på förhand: Vi rekommenderar att man gör utförliga listor över rekvisita och byten och rengöring av dem, samt att man fäster uppmärksamhet vid förvaring av dem mellan föreställningar.
 • I större kollegium kan man fästa uppmärksamhet vid uppdelning i team enligt olika produktioner. Å andra sidan bör arbetstagare som rör sig mellan olika produktioner vara särskilt noggrann med handhygien och eventuella skydd.
 • Vi rekommenderar, att endast personer med essentiella ärenden har tillträde till rekvisitans utrymmen och vi rekommenderar att alla besökare i utrymmet använder mun-nässkydd, andningsskydd eller visir.
 • Vi rekommenderar, att möten och planeringsarbete utförs om möjligt på distans.
 • Vi rekommenderar, att man strävar efter att hålla säkerhetsavstånd i rekvisitans utrymmen, och att använda mun-nässkydd, andningsskydd eller visir.
 • Vi rekommenderar, att man i rekvisitaprovningar använder mun-nässkydd, andningsskydd eller visir. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • Enligt aktuell kunskap kan viruset även smitta via beröring av ytor, där det nyligen hamnat luftvägssekret från smittad person. Enligt aktuell kunskap kan virus även smitta via beröring av ytor, där det nyligen landat luftvägssekret från smittad person. Ytornas del i spridningen av viruset är dock inte enligt aktuell kunskap betydande. [1]

Tillverkning av rekvisita och planering:

 • Vi rekommenderar, att man innan övningarna inleds gör en plan för säker användning och transport av rekvisita och ser till att arbetsgruppen förbinder sig till att arbeta enligt den.
 • Ifall någon rekvisita inte kan rengöras och desinficeras, rekommenderar vi att man tillsammans med konstnärlig designer/regissör.
 • Vi rekommenderar, att man kritiskt överväger användning av rekvisita som sätts i mun och mat. Ifall rekvisita som sätts i munnen används, rekommenderas personlig rekvisita och att man fäster uppmärksamhet vid handhygien samt desinficering.
 • Vi rekommenderar, att man vid tillverkning av nya produkter beaktar att rekvisitan kan desinficeras eller rengöras på annat sätt.
 • Apparater i gemensamt bruk (verkstadens apparater, datorernas tangentbord) ska rengöras innan användning genom att de torkas av med lämpligt, svagt basiskt tvättmedel eller alkoholhaltigt rengöringsmedel.

Rekvisita vid övningar:

 • Vi rekommenderar, att arbetstagare och artister tvättar händerna med tvål och varmt vatten eller använder handdesinfektionsmedel då de kommer till övnings- / föreställningsutrymmet.
 • Vi rekommenderar, att personalen använder mun-nässkydd, andningsskydd eller visir.
 • Vi rekommenderar, att rekvisitan namnmärks för artisterna och att artisterna inte rör annan rekvisita än den som de tilldelats.
 • Vi rekommenderar delning på två rekvisitabord/hyllor: ett för rekvisita som använts och ett för rekvisita som inte använts.
 • Rekvisitan förs till övningsutrymmet så att det har täckts över med genomskinlig plast. På så sätt vet man att ingen rört rekvisitan efter rengöring.
 • Artisterna för efter övningen sin egen rekvisita till det utsedda bordet, som är till enbart för rekvisita som använts i akten, alltså rekvisita som ska rengöras. På så sätt vet rekvisitören vilka föremål som ska rengöras mellan övningarna.
 • Rekvisita som använts rengörs mellan övningarna. Man ska se till att reservera tillräckligt med arbetstid för detta.
 • Man beaktar även eventuell rekvisita som inte tål rengöring: vid planeringen av arbetet måste man ta i beaktande ifall någon rekvisita behöver föråldras mellan användning, eller om man bör tillverka till exempel ett till exemplar av den. [2]
 • Vi rekommenderar, att man för handdesinfektionsmedel och desinficeringsmedel, papper och ett paket gummihandskar till övningsutrymmena och scenens sidor, så att rekvisita kan vid behov desinficeras även under övningarna.
 • Vi rekommenderar, att rekvisita som är i gemensamt bruk rengörs mellan artister. Ifall det inte är möjligt, rekommenderar vi att det, om möjligt, tillverkas flera exemplar.
 • Risken för smitta via rekvisita är dock liten, ifall man följer god handhygien.
 • Vi rekommenderar, att man fäster särskilt uppmärksamhet vid att artisternas masker och rekvisita som kommer nära ansiktet inte blandas med varandra.

Vid föreställningar:

Samma anvisningar som ovan gäller, därtill bör man särskilt beakta:

 • Vi rekommenderar, att arbetstagarna innan och efter varje åtgärd och snabbyte tvättar/desinficerar sina händer. Vi rekommenderar också, att artisterna enligt möjlighet tvättar eller desinficerar sina händer vid byten.
 • Vi rekommenderar, att personalen använder mun-nässkydd, andningsskydd eller visir.
 • Om möjligt, kan man vid snabbyten först hantera ren rekvisita och först därefter rekvisita som använts.
 • Beakta även eventuell behov av mer utrymme vid sidoscenerna på grund av fler rekvisitabord/hyllor.
 • Vi rekommenderar, att artisterna själva tar hand om sin personliga rekvisita så långt som möjligt.
 • Vi rekommenderar, att man i planering av byten beaktar dessa anvisningar redan i regisseringsskedet.

Underhåll av rekvisita:

 • Vi rekommenderar, att man vid underhåll av rekvisita beaktar riskpunkter och eventuellt behov av skydd (skyddshandskar/skydd enligt husets linje): hantering av smutsiga kökskärl och tvätt. Vid hantering av tvätt lönar det sig att undvika att skaka om dem.
 • All, särskilt gemensamt använd, rekvisita rengörs mellan föreställningarna och efter övningarna. Ifall rekvisitan inte kan rengöras, kan man låta den stå orörd varvid virus minskar med tiden. [3]
 • Beakta val av korrekt rengöringsmedel för olika material och ändamålsenliga personskydd enligt säkerhetsinformationen för produkten som används.

Källor:

[1] Laitinen, Sirpa 2020. Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet teatterityössä. TTL:n vanhemman asiantuntijan Power point -esitelmä 3.6. puvustokillan tapahtumassa.

”Riittävä lämpö: yli +70 Celsiusastetta vähintään muutaman minuutin ajan tuhoaa viruksen. Alhaisemmat pesulämpötilat vähentävät virusten määrää.

 • Detergentin eli pesuaineen käyttö vähintään 20-30 sekunnin ajan vähentää määrää.
 • Desinfiointiaineen käyttö liuoksena vähintään 0,5-1 minuutin ajan tuhoaa viruksen.
 • Alkoholi (yli 70 %) (käsihuuhteissa yli 60 %)
 • Formaldehydi (yli 1:1000)
 • Natriumhypokloriitti (yli 0,05-0,1 %)
 • Vetyperoksidiliuos (yli 0,5 %)”

[2],[3] THL 2020. Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Hänvisning 12.6. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika

”Arkielämässä viruksen tartuttamiskykyyn ja säilyvyyteen pinnoilla vaikuttavat mm. lämpötila, ilman kosteus, ilmanvaihto ja pinnan materiaalit.

Elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole toistaiseksi havaittu.

Herkillä laboratoriomenetelmillä  on havaittu, että virus voi säilyä erilaisilla pinnoilla muutamista tunneista jopa kolmeen päivään. Teoreettisista tutkimuksista ei kuitenkaan voi tehdä suoria päätelmiä siitä, miten virus säilyy arkiympäristössä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä. ”


Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.
Uppdaterats den 23.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd.
Uppdaterats den 6.11.2020. Tillagts: mask rekommendation.
Denna anvisning har uppdaterats den 15.6.2020 inom projektets arbetsgrupp för rekvisita, ledare: Elina Terho, elina.terho@opera.fi (Suomen kansallisooppera ja -baletti). Andra deltagare i arbetsgruppens möten: Mikko Salmi (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Mirja Arkonsuo (Helsingin kaupunginteatteri), Reetta Kinnunen (Kokkolan kaupunginteatteri) och Irene Lång (Suomen Kansallisteatteri). Därtill har temat kommentertas per e-post av Minna Hyvönen (Kajaanin kaupunginteatteri) och Antti Hosia (Svenska Teatern).