Maskering

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna anvisningar för coronastädning (beröringsytor torkas av med svagt basiskt medel och vid behov med desinfektionsmedel minst dagligen) och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för arbete i maskering och frisör.

 • Den ovanliga situationen kräver även ändringar inom de framförande konstarternas arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som känner sjukdomssymtom kan inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar fortsättning med egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar att personalen använder mask i alla de situationer det är möjligt.

Vi rekommenderar även dessa åtgärder för arbetet i maskering och frisyr:

I utrymmen för frisör/maskering:

 • Artisterna kan komma till frisör/maskering endast på sin egen tid enligt maskeringsschema eller på tidsbeställning, så att det inte uppstår köer eller rusning. Vi rekommenderar, att man för att minska kontakter inte utför extra hårklippningar under pandemitiden.
 • Vi rekommenderar, att artister inte tar med sig matsäck, väskor eller ytterkläder till maskering/frisör.
 • Arbetstagare och artister ska tvätta och desinficera händerna vid ankomst till utrymmet och före samt efter kundarbete. Arbetstagaren ska även sköta om handhygien mellan kunder.
 • Vi rekommenderar, att frisörerna och maskörerna använder mun-nässkydd/andningsskydd/visir i kundarbetet. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning.
 • Vi rekommenderar att man undviker onödiga diskussioner ansikte mot ansikte med artist. Diskussioner kan föras via spegeln.
 • Vi rekommenderar, att kundstolarna placeras på tillräckligt avstånd från varandra för att upprätthålla säkerhetsavstånd. Vid behov kan man lägga till fler kundplatser i andra lediga utrymmen eller använda skärmar.
 • Vi rekommenderar, att man har egna arbetsverktyg för varje enskild artist. Då artisten är färdig tvättas och desinficeras verktygen genast, eller om schemat inte tillåter det, så flyttas de till kärl för arbetsverktyg som använts.
 • Vi rekommenderar, att kappan byts efter varje kund.

I föreställningsarbete:

 • Samma anvisningar som ovan gäller, därtill bör man särskilt beakta:
 • För att undvika närkontakter kan man lära artisterna att göra sin mask delvis eller helt själv, t.ex. underlag eller läppar. I det fallet har varje artist egen utrustning och produkter och de gör maskeringen i eget omklädningsrum/annat utrymme.
 • Arbetstagarna desinficerar sina händer efter varje kund vid maskbyten som sker under föreställningen.
 • Bytesordningen bestäms för varje pjäs så att det inte uppstår trängsel.
 • Efter föreställningen ska eventuella peruker tas av enligt den ordning man kommit överens om på förhand. Vid överenskommelse kan artisten själv ta av peruken och föra den till sin plats.

Städanvisning:

 • Under arbetsdagen rengörs beröringsytorna på alla maskiner, apparater (till exempel hårtork) som är i gemensamt bruk efter varje användning.
 • Man rengör elektroniska apparaters beröringsytor (datorernas tangentbord, telefon och andra smartapparater) genom att torka av dem med handduk/duk som är till för det syftet
 • Man fäster extra uppmärksamhet vid noggrannhet i de städningsåtgärder man redan har i bruk: till exempel torkas tvättplatsens nackstöd och tvättho av med tvättmedelslösning efter varje kund
 • Kundbord, -stol och särskilt stolens armstöd torkas av med tvållösning efter varje kund.

Du kan bekanta dig med noggrannare exempel på säkerhetsanvisning för maskering av Helsingfors stadsteater.


Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdaterats den 23.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd.

Uppdaterats den 6.11.2020. Tillagts: mask rekommendation.

Denna anvisning har uppdaterats den 18.6.2020 inom projektets grupp för maskering, ledare: Henri Karjalainen, henri.karjalainen@hkt.fi (Helsingin kaupunginteatteri). Deltagare i arbetsgruppens möten: Titta Stoor (Svenska Teatern), Marjo Riihimäki (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Jessica Rosenberg (Turun kaupunginteatteri), Jari Kettunen (Suomen Kansallisteatteri), Sanna Virkkula (Kuopion kaupunginteatteri), Eija Juutistenaho (Oulun teatteri) och Sanna Sahlman (Joensuun kaupunginteatteri).