Dekorverkstaden

Allmänna anvisningar om tillräckligt avstånd till andra människor och handhygien (tvåltvätt och handdesinficering) samt allmänna anvisningar för coronastädning (beröringsytor torkas av med svagt basiskt medel och vid behov med desinfektionsmedel minst dagligen) och tillräcklig, konstant ventilation gäller även för verkstadsarbetet.

 • Den ovanliga situationen kräver även ändringar inom de sceniska konstarternas arbetskultur: all närkontakt ska minskas, den sociala verksamhetskulturen ändras och det måste vara lägre tröskel för att vara sjukledig.
 • En anställd som känner sjukdomssymtom kan inte komma på jobb. Efter sjukdom måste det förekomma en helt symtomfri dag. Vi rekommenderar  fortsättning med egen anmälan -praxis.
 • Vi rekommenderar att man i arbetsgemenskapen delas in i team (eller “familjer”), där kollegorna inte ändras och man undviker kontakt med medlemmar i andra team.
 • Vi rekommenderar att personalen använder mask i alla de situationer det är möjligt.

För arbete inom dekor rekommenderas även dessa åtgärder:

I dekorverkstaden:

 • Vi rekommenderar att använda mun-nässkydd, andningsskydd eller visir i alla de situationer det är möjligt.
 • Tangentbord, arbetsmaskiner och -apparater som är i gemensamt bruk ska rengöras efter användning genom att alla beröringsytor torkas av med ett svagt basiskt tvättmedel eller med alkoholhaltigt rengöringsmedel.
 • Även ratten, andra styrinstrument och beröringsytorna i lyftapparater, truckar och bilar som är i gemensamt bruk ska rengöras efter användning, eller så ser man till handhygien före och efter beröring vid gemensamma apparater.
 • Det ska dagligen utföras effektiverad städning av utrymmen och gångvägar enligt allmänna anvisningar för coronastädning.
 • Vi rekommenderar, att utomstående personer inte har tillträde till dekorverkstaden annat än för essentiella ärenden och att förbudet tydligt markeras på dörrarna. Vi rekommenderar att alla besökare i utrymmet använder mun-nässkydd, andningsskydd eller visir.
 • Vi rekommenderar, att besök och möten sköts på distans så långt som möjligt. Ifall ett besök måste skötas på plats, ska man hålla säkerhetsavstånd och använda mun-nässkydd, visir eller andningsskydd.
 • I stora hus kan man till exempel dela in arbetstagarna i två grupper som inte är i kontakt med varandra. På så sätt säkerställer man verksamhetens kontinuitet vid smitta.
 • Vi rekommenderar, att det finns tillräckligt med personliga arbetshandskar, som regelbundet desinficeras och byts ut.

Paus- och matutrymmen

 • Vi rekommenderar, att trånga utrymmen, såsom omklädningsrum och pausrum används samtidigt endast sv 1-2 personer som beaktar säkerhetsavståndet. Man bör dock beakta helhetsrisken så att det inte uppstår rusning någon annanstans. Om möjligt kan man sträva efter att sprida ut pausutrymmena.
 • Vi rekommenderar, att pauser och mat schemaläggs trappvis, så att medlemmar från olika team inte är i kontakt med varandra.

På scenen i kontakt med andra:

 • Vi rekommenderar att man i närkontakt med andra teams medlemmar använder mun-nässkydd, visir eller andningsskydd och fäster särskild uppmärksamhet vid handhygien. Observera att användning av skydd beslutas för vardera fall baserat på arbetsgivarens riskbedömning. Då man rör sig från dekorverkstaden till andra utrymmen, ska man byta till rena arbetshandskar.

Uppdatering:

Uppdaterats sen 4.6.2021: Säkerhetsavståndet på 2 m har ändrats till ett tillräckligt avstånd.

Uppdaterats den 22.2.2021. Tillagts: 2 meters säkerhetsavstånd och mask rekommendation.

Denna anvisning har uppdaterats den 4.6.2020 i arbetsgruppen för dekorverkstad, ledare: Tapio Säkkinen, tapio.sakkinen@opera.fi (Suomen kansallisooppera ja -baletti). I arbetsgruppens möten deltog även: Sami Nurmi (Turun kaupunginteatteri), Juha Westman (Kuopion kaupunginteatteri), Tuomas Antikainen (HKT) och Markus Toivanen (Svenska Teatern).