Personalsäkerhet

OBS.! Rekommendationerna på undersidan Personalsäkerhet skrevs ursprungligen i slutet av våren 2020. Nationella rekommendationer för scenkonst kan iakttas och tillämpas med beaktande av myndigheternas aktuella och regionala rekommendationer och restriktioner. Arbetsgivaren bör aktivt följa myndigheternas regionala kommunikation.

Vi rekommenderar att man utifrån riskbedömning upphäver de verksamhetsmodeller och restriktioner som inte längre behövs.

Delen om personalsäkerhet är uppdelad i en allmän del och yrkesbaserade underkategorier

I den allmänna delen berättas det om arbetsgivarens ansvar, riskbedömning, samarbetet med företagshälsovården, virussymtom och andra ärenden som allmänt berör alla arbetstagare. Den allmänna delen är för att läsas innan man går vidare till de yrkesbaserade rekommendationerna.

De yrkesbaserade kategorierna fokuserar på specifika åtgärdsförslag för scen, orkester och kör, rekvisita, dekorverkstad, kostymateljé och frisör-maskering.


Uppdatering

Sidan uppdaterad 10.1.2022: regionala restriktioner fortsätter.

Sidan uppdaterad 6.10.2021: upphörande av restriktioner och iakttagande och tillämpning av rekommendationer uppdaterades.